Climate Action White Paper 2023 firmy LONGi: emisja z działalności zredukowana o prawie 40%

2024.02.01

Firma LONGi, światowy lider w dziedzinie technologii fotowoltaicznych, podała dzisiaj, że w 2022 roku zmniejszyła swoją emisję z działalności operacyjnej na jednostkę dochodu o prawie 40%, dzięki temu, że niemal 47% całkowitej zużywanej przez LONGi energii elektrycznej pochodziło ze zrównoważonych źródeł alternatywnych. W ten sposób udało się wyeliminować około 2,5 miliona ton emitowanego dwutlenku węgla. Wspomniane osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju zostały ogłoszone w ramach trzeciej z kolei białej księgi działań na rzecz klimatu. 

Od 2012 roku łączna moc z ogniw fotowoltaicznych (wafli) dostarczanych przez firmę LONGi osiągnęła niemal 290 GW, co przekłada się na łączną moc elektryczną przekraczającą 1140 terawatogodzin. Odpowiada to oszczędności 140 milionów ton węgla. Ponadto dzięki waflom fotowoltaicznym wysłanym przez firmę LONGi w tym samym okresie uniknięto emisji 530 milionów ton dwutlenku węgla, co odpowiada zasadzeniu 2,67 miliardów drzew. 

Wizytówka firmy LONGi: neutralny emisyjnie zakład w Baoshan korzysta w 99,09% z zielonej energii 

W 2022 roku 99,09% energii elektrycznej zużywanej w zakładzie produkcyjnym firmy LONGi w Baoshan stanowiła zielona energia. Zakończono budowę dachowego systemu fotowoltaicznego oraz rozpoczęto projekt odzysku gazu resztkowego z gazu ziemnego. Baza produkcyjna firmy LONGI w Baoshan została zweryfikowana przez wiodącą w świecie firmę certyfikacyjną SGS Institute Fresenius, zgodnie z normą międzynarodową PAS 2060 pod kątem zaangażowania w osiągnięcie neutralności węglowej.  

„To zaszczyt stać na czele firmy, która traktuje priorytetowo zrównoważony rozwój przez czystą energię, a jednym ze sposobów, w jaki okazujemy to zaangażowanie jest coroczna publikacja białej księgi działań firmy LONGi na rzecz klimatu”, powiedział Zhenguo Li, założyciel i prezes LONGi. „Mamy nadzieję, że publikacja tego raportu tutaj, podczas COP28 jest sygnałem dla społeczności międzynarodowej, że mimo wyzwań powolnego odbudowywania się światowej gospodarki oraz lokalnych konfliktów, firma LONGi zobowiązuje się do zrównoważonego rozwoju nie tylko w Chinach, ale na całym świecie”. 

SBTi, ISSB, IPE: zaangażowanie firmy LONGi w zrównoważony rozwój poddawane jest ocenie i walidacji przez uznane międzynarodowe inicjatywy badawcze 

Raport roczny, obecnie jego trzecia edycja, podkreśla zaangażowanie firmy LONGi w zajmowanie się kwestiami zmian klimatycznych oraz dążenie do przyszłości net-zero dzięki innowacjom fotowoltaicznym i prowadzonym badaniom. Inne osiągnięcia podkreślane w raporcie obejmują informację, że firma LONGi jest pierwszą chińską firmą fotowoltaiczną, która uzyskała aprobatę Science-based Target Initiative (SBTi) dotyczącą celów krótkoterminowych, co dla firmy jest znacznym osiągnięciem. Firma LONGi otrzymała także zalecenia dotyczące ujawnień odnoszących się do klimatu (Task Force on Climate-related Financial Disclosure – TCFD). 

Inicjatywa TCFD została powołana w 2015 przez Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board – FSB) z siedzibą w Bazylei, której rola polega na promowaniu międzynarodowej stabilności finansowej. Skupia się na raportach dotyczących wpływu danej organizacji na klimat globalny, dążąc do tego, by ujawnienia firm dotyczące klimatu były bardziej spójne, a tym samym porównywalne. 

26 czerwca 2023 r. International Sustainability Standards Board (ISSB) została zaproszona do Chin w celu wydania pierwszych dwóch wytycznych dotyczących ujawnienia, określających zestaw wspólnych wyznaczników informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju ujawnianych na całym świecie. Ostatnio firma LONGi przystąpiła do inicjatywy ISSB mającej na celu promowanie wczesnego ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (Partnership for Early Awareness of Sustainability-Disclosure Today – P4EAST) podczas Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Zrównoważonego Rozwoju w Pekinie. Jako wiodąca firma fotowoltaiczna LONGi popiera także wytyczne ISSB jako globalnie spójną podstawę ujawniania informacji na temat zrównoważonego klimatu. Firma LONGi ma nadzieję zachęcić firmy z branży fotowoltaicznej do zapoznania się i zrozumienia wytycznych ISSB.  

Kolejnym godnym uwagi wyróżnieniem jest fakt, że firma LONGi trzeci raz z rzędu stoi na czele rankingu Indeks transparentności działań przedsiębiorstw na rzecz klimatu (Corporate Climate Action Transparency Index – CATI) prowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych i Ochrony Środowiska (Institute of Public and Environmental Affairs – IPE). Jest to świadectwo nieustannego zaangażowania firmy w przejrzystość i działania na rzecz klimatu w branży. 

Renowacje oszczędzające wodę: dążenie do przyszłości o zerowej emisji netto dzięki innowacjom w dziedzinie energii słonecznej i nie tylko 

Wysiłki LONGi wykraczają poza technologię fotowoltaiczną. W 2022 roku firma poczyniła znaczne inwestycje w renowacje oszczędzające wodę, rozwinięcie projektów pozyskiwania wody ze źródeł alternatywnych oraz poprawę wykorzystania wody z odzysku na potrzeby procesów produkcyjnych. W rezultacie w 2022 roku zużycie wody na jednostkę produkcyjną ogniw fotowoltaicznych zmniejszyło się o ponad 51% w porównaniu do 2020 roku, co stanowi przekroczenie założenia redukcji o 46% do 2025 roku. 

„Droga do przyszłości o zerowej emisji netto może zająć więcej czasu, ale w końcu osiągniemy nasz cel – tak twierdziliśmy w naszej pierwszej białej księdze, i te słowa pozostają prawdziwe” powiedział Zhenguo Li. „Coroczna publikacja naszej białej księgi ma pokazać całemu społeczeństwu nasze zdecydowane ambicje, pragmatyczne działania oraz postęp w ochronie środowiska. Firma LONGi jest zaangażowana w demonstrowanie wartości i wpływu technologii słonecznej, ponieważ wspólnie poszukujemy praktyk zrównoważonego rozwoju i wykorzystujemy nowe sposoby przeciwdziałania zmianom klimatycznym”. 

Pełną treść białej księgi działań na rzecz klimatu można pobrać ze strony: https://www.longi.com/en/special-event/climate-action-2023/ 

Kontakt dla prasy

Nadine Bütow

Kierownik ds. komunikacji w Europie (DG)

nadinebuetow@longi.com

 

Timo Helmke

Kierownik ds. PR w Europie (DG)

timohelmke@longi.com