Dlaczego wydarzenia sportowe napędzają kryzys klimatyczny i co z tym robimy

2023.5.5

Autor: Nadine Bütow, Kierownik działu komunikacji w Europie, LONGi DG

Dla większości z nas sport odgrywa ważną rolę w życiu. Nawet jeżeli nie uważamy się za kibiców, prawdopodobnie w jakiś sposób bierzemy w tym udział. Ale tylko niewiele osób wie jaki wpływ maja wydarzenia sportowe na klimat.

Chociaż jest to trudno zmierzyć, powszechnie uznaje się, że niezrównoważone praktyki w sporcie dodatkowo przyczyniły się do zmian klimatu. Ramowe działania ONZ „Sport dla klimatu” rozpoczęte w 2016 r. przez Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) zachęcają organizacje sportowe do pomocy w osiąganiu celów wyznaczonych przez Porozumienie paryskie, zmuszające sygnatariuszy do podejmowania systematycznych działań mających na celu obniżenie swoich emisji dwutlenku węgla i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. A będzie to — delikatnie mówiąc — wyzwaniem, podobnie jak w wielu przypadkach związanych z kryzysem klimatycznym.

Więcej złych wiadomości dla Planety — ślad węglowy wydarzeń sportowych jest zbyt wysoki

Szacunki Nowojorskiej Akademii Nauk sugerują, że globalne roczne emisje powodowane przez sport mogą być rzędu 350 milionów ton CO2e. Stanowi to około 1% wszystkich emisji związanych z wytwarzaniem energii i cementu w 2019 r. 

Oddziaływanie na środowisko wynika z różnych czynników. Obejmują one emisje pochodzące ze środków transportu sportowców, personelu i widzów na i z imprez, z budowy, zużycia energii i użytkowania różnych obiektów i instalacji sportowych, łańcucha dostaw towarów i sprzętu sportowego, utylizacji odpadów, wykorzystywania odpadów i oddziaływania na różnorodność biologiczną, a także żywności i napojów (patrząc na te ilości hot dogów i frytek). 

Emisje to tylko jeden z problemów

Zgodnie z najnowszymi prognozami opracowanymi w ramach polityki Global Plastics Outlook Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przewiduje się, że ilość odpadów plastikowych wzrośnie do roku 2060 trzykrotnie, od 353 milionów ton odpadów w 2019 r. do 1 miliarda ton w ciągu najbliższych czterech dziesięcioleci.

Jak to wygląda w tenisie? Rzeczywistość jest przykra. New York Times oszacował, że na całym świecie produkuje się i używa 350 milionów piłek tenisowych. Recyklingowi poddaje się globalnie mniej niż 0,5% piłek tenisowych, co oznacza miliony piłek tenisowych lub 35 000 ton odpadów nienadających się do recyklingu zalegających co roku na wysypiskach.

Naturalny rozkład piłki z PCV trwa ponad 200 lat. Co za ślepa uliczka.

LONGi i ATP dążą do organizacji turniejów o niskim śladzie węglowym

W naszym najnowszym ogłoszeniu na temat partnerstwa z ATP ujawniliśmy nasz długoterminowy plan promowania i budowania ekologicznych sportów, rozpoczynając od tenisa. Idea ta została nazwana „Plan G-E-T” (Green Energy Tour – Turniej ekologicznej energii) i wspólnie z ATP zorganizujemy Green Tour (Ekologiczny turniej) w 11 miastach na całym świecie. W dłuższym okresie koncepcja ta dostarczy pomysłów i podejść do zasilenia debaty na temat sposobów tworzenia ekologicznego sportu i równoczesnego dostarczania zrównoważonych, ekologicznych rozwiązań. Obejmuje to zmniejszenie marnotrawstwa zasobów, podejmowanie działań niskoemisyjnych i tworzenie ekologicznego ekosystemu z wykorzystaniem czystej energii.

Wykorzystujemy siłę sieci społecznościowych do przeciwdziałania zmianom klimatu w sporcie

Jako oficjalny partner w dziedzinie energii solarnej i wodoru turniejów ATP Tour będziemy badać nowe ścieżki podtrzymywania ekologicznego sportu zgodnie z globalnymi oczekiwaniami i obowiązkami. Sport jest zarówno jedną z przyczyn, jak i ofiar globalnego ocieplenia. Ma jednak unikalną pozycję, aby z różnych powodów uczestniczyć w rozwiązaniu.

Po pierwsze, jego szeroki zasięg społeczny sprawia, że jest to strategiczne narzędzie wpływające na postawy ludzkie; sięga on do prawie wszystkich obszarów geograficznych i środowisk społecznych. Ze sportem związane są miliardy osób — jako widzowie, sportowcy lub działacze. Po drugie, sport może odgrywać istotną rolę w edukowaniu i zwiększaniu świadomości na temat globalnego ocieplenia oraz szeroko pojętych zagadnień związanych ze środowiskiem obejmujących promowanie zdrowego, zrównoważonego stylu życia. Badanie wykazało, że kibice są otwarci na inicjatywy środowiskowe, biorąc udział w działaniach zmierzających do zmniejszenia śladu środowiskowego nie tylko podczas uczestnictwa w imprezach sportowych, ale także w ich codziennym postępowaniu oraz jako rzecznicy w swoich społecznościach lokalnych. Dlatego kluczowe w tym procesie mogą być celowane kampanie na temat zrównoważonego środowiska — LONGi zapewni materiały!

Rozwiązywanie problemu z plastikowymi piłkami na trzech poziomach

Jak wspomniano, część problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem opiera się szeroko rozpowszechnionym wykorzystywaniu piłek tenisowych, które nie są poddawane recyklingowi i ponownie używane. Brzmi to całkiem banalnie, ale już sprawia ogromny problem z odpadami.

Podczas turniejów ATP zajmiemy się tym, organizując imprezę poświęconą recyklingowi zużytych piłek tenisowych w kluczowym mieście europejskim. W drugim etapie poddamy recyklingowi gumę zebraną podczas tej imprezy oraz z piłek zużytych lokalnie podczas turniejów ATP, aby uniknąć wywozu na wysypisko i spalania odpadów, zapobiec emisji CO2 i zmniejszyć zużycie materiałów na bazie ropy naftowej.

Na koniec tchniemy nowe życie w piłki tenisowe z recyklingu i wykorzystamy je, aby zbudować coś nowego (czekajcie na dalsze informacje!).

Gumy z recyklingu użyjemy przede wszystkim do regeneracji starych kortów tenisowych i przekształcimy je w korty niskoemisyjne. To dopiero początek! Celem PLAN-GET jest przekształcenie kortów tenisowych na całym świecie. Nie zrobimy tego sami, ale skorzystamy z pomocy renomowanych ekspertów!

Plan-GET firmy LONGi zamierza mieć wpływ na świat poprzez idee ekologiczne, a także poprzez energię każdej osoby i każdego działania. To zaledwie początek długoterminowego zaangażowania i wszyscy jesteśmy ciekawi, jak będziemy ewoluować my i nasze pomysły.

****

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco, zachęcam do śledzenia nas na LinkedIn. W ten sposób otrzymasz informacje z pierwszej ręki i będziesz świadkiem szczegółów naszego Plan-GET.