Raport z 2022 r. dotyczący zrównoważonego rozwoju firmy LONGi: Produkty zawierające płytki półprzewodnikowe umożliwiły osiągnięcie wiodących w branży wyników pod względem emisji dwutlenku węgla

2023.6.15
  • Firma LONGi podejmuje wysiłki na polu dekarbonizacji i w 2022 roku wykorzystała 4,2 mld kWh energii odnawialnej, co stanowi 47,18% jej całkowitego zużycia energii.
  • Przyspieszenie globalnej redukcji emisji dwutlenku węgla od 2012 roku dzięki wytworzeniu produktów fotowoltaicznych o łącznej mocy 290 GW.
  • Rozpoczęcie programu oceny dostawców pod kątem wyników środowiskowych i społecznych.
  • Pierwsza fabryka bezemisyjna w Baoshan zostanie ukończona w 2023 r.

 

Monachium, 15 czerwca 2023 r. Wiodąca na świecie firma LONGi Green Energy Technology Co., Ltd zajmująca się energią odnawialną zaprezentowała swoje osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego podczas targów Intersolar 2023, jak również opublikowała swój szósty raport dotyczący zrównoważonego rozwoju.

 

LONGi napędza wysiłki firmy na rzecz dekarbonizacji

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju z 2022 roku pokazuje, że firma LONGi wykorzystała 4,2 miliarda kWh energii odnawialnej w 2022 roku, co stanowi 47,18% całkowitego zużycia energii oraz wzrost o 40,19% w porównaniu z rokiem 2021. Korzystając z zielonej energii, firma LONGi w 2022 roku zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 2,43 miliona ton. Odpowiada to posadzeniu 135 milionów drzew. Firma poprawiła również zarządzanie energią i zaoszczędziła łącznie 607 milionów kWh energii elektrycznej i 9,59 miliona ton wody. 

 

„Neutralność węglowa stanowi globalny konsensus i wymaga wspólnych wysiłków, w szczególności na poziomie kierowniczym. W związku z tym w 2022 roku rozszerzyliśmy nasz wewnętrzny komitet ds. strategii o komitet ds. zrównoważonego rozwoju, zwiększyliśmy zaangażowanie zarządu w kwestie zarządzania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego oraz utworzyliśmy biuro ds. zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz klimatu, aby włączyć zrównoważony rozwój do codziennej działalności”, mówi Nick Wang, wiceprezes spółki LONGi ds. rozproszonego wytwarzania energii w Europie.

 

Przyspieszenie globalnej redukcji emisji dwutlenku węgla od 2012 roku dzięki wytworzeniu produktów fotowoltaicznych o łącznej mocy 290 GW

Firma LONGi dba o swój zrównoważony rozwój poprzez pracę nad innowacyjnymi technologiami. Od 2012 roku wytworzyła produkty fotowoltaiczne o łącznej mocy do 290 GW. Mogą one wygenerować do 1 148 000 GWh czystej energii. W oparciu o globalny wskaźnik emisji Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) produkty LONGi pomogły w redukcji emisji 536 milionów ton dwutlenku węgla na całym świecie.

 

Produkty zawierające płytki półprzewodnikowe umożliwiły osiągnięcie wiodących w branży wyników pod względem emisji dwutlenku węgla

W 2022 roku firma LONGi zainwestowała 7,14 mld juanów (1,07 mld USD) w badania i rozwój, co stanowi 5,54% jej rocznych przychodów. Globalny zespół badawczo-rozwojowy firmy rozrósł się do 4036 pracowników. Siła innowacji LONGi umożliwiła firmie pobicie światowego rekordu współczynnika konwersji ogniw fotowoltaicznych siedem razy tylko w 2022 roku. Ponadto dzięki temu wszystkie linie produktów zawierających płytki półprzewodnikowe LONGi uzyskały francuski certyfikat śladu węglowego ECS obejmujący poziom emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia wafli krzemowych, od surowców, produkcji i wysyłki po przechowywanie. Te produkty LONGi osiągnęły wiodące w branży wyniki pod względem poziomu emisji dwutlenku węgla, zwłaszcza w zakresie wyciągania i cięcia wafli.

 

„W obliczu poważnych zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi opracowaliśmy kompleksową politykę redukcji emisji zgodnie z globalnymi standardami i pracujemy nad inicjatywami RE100, EV100 i EP100. Ponadto włączyliśmy koncepcję zielonego rozwoju do zarządzania całym cyklem życia, przyjmując zieloną i czystą energię za główne źródło zasilania w działalności”, powiedziała Nadine Bütow, rzeczniczka DG Sustainability firmy LONGi w Europie.

 

Firma LONGi wdrożyła program oceny dostawców pod kątem ich wyników środowiskowych i społecznych 

Firma LONGi aktywnie promuje koncepcje zrównoważonego rozwoju wśród swoich kluczowych interesariuszy i przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju swoich dostawców, w tym kwestii związanych z wpływem na środowisko, dobrobytem społecznym, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz etyką handlową. Firma wprowadziła kontrolę i nadzór wszystkich nowych dostawców. W 2022 roku na podstawie kryteriów środowiskowych poddanych kontroli zostało 83% nowych dostawców, a na podstawie kryteriów społecznych 100%.

 

W 2022 roku firma LONGi zapewniła swoim dostawcom ponad 100 sesji szkoleniowych na temat zielonej emisji dwutlenku węgla, pomogła im w nadzorze emisji dwutlenku węgla i wyznaczeniu celów jej redukcji. Firma zaangażowała 481 swoich dostawców w oszczędzanie energii i zarządzanie redukcją emisji dwutlenku węgla.

 

Wielostronna i naukowa współpraca pozostaje filarem innowacji

Firma LONGi wznowiła swoje zaangażowanie w budowanie globalnej platformy współpracy z międzynarodowymi ekspertami. Niedawno uruchomiła „STAR Innovative Ecological Cooperation Platform”. Ta globalna platforma będzie służyć do rozwoju innowacyjnej technologii fotowoltaicznej oraz jako narzędzie do budowy koalicji międzynarodowych ekspertów z dziedziny nauki, przemysłu, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego, a także ułatwiać otwarte dzielenie się wiedzą, tworzenie innowacji i wzajemną wymianę. Jej zadaniem jest promocja trendów w innowacjach, gromadzenie pomysłów z całego świata, integracja rozwiązań, łączenie wysokiej jakości zasobów i popularyzacja innowacji technologicznych w globalnym przemyśle fotowoltaicznym w celu budowy wiodącego na świecie ekosystemu zielonej energii.

 

„Utworzenie otwartego ekosystemu w celu ułatwienia opracowywania globalnych innowacji w fotowoltaice w następnej i kolejnych dekadach jest ważnym krokiem w kierunku neutralności węglowej. W LONGi jesteśmy przekonani, że łącząc się z partnerami przemysłowymi, uniwersytetami, instytutami badawczymi, startupami z branży fotowoltaicznej i społeczeństwem obywatelskim, możemy utworzyć sojusz, który pozwoli nam napędzać transformację energetyczną opartą na energii słonecznej w świetle zwiększonego zapotrzebowania na energię i najbardziej palącego globalnego kryzysu – kryzysu klimatycznego", dodał Nick Wang.

 

LONGi planuje ukończyć pierwszą elektrownię bezemisyjną w Baoshan w 2023 r.

W 2021 roku firma LONGi początkowo ogłosiła plan przekształcenia zakładu w prowincji Yunnan w swoją pierwszą „fabrykę bezemisyjną” do 2023 roku, zwiększając wykorzystanie energii odnawialnej w codziennej produkcji i działalności do 100%. Dla LONGi baza Baoshan jest jedną z najważniejszych baz w segmencie produkcji wyższego szczebla łańcucha przemysłu fotowoltaicznego. Działania podjęte przez LONGi w celu ograniczenia emisji w zakresie 1. i 2. doprowadziły do wykorzystania zielonej energii elektrycznej przez bazę Baoshan na poziomie 99,09%.

 

Ponadto firma buduje ekologiczne zakłady, wdraża cyfrowe systemy zarządzania energią oraz stale promuje oszczędzanie energii i redukcję jej zużycia, aby zwiększyć efektywność jej wykorzystania. W 2021 roku stosowanie produktów fotowoltaicznych wytwarzanych w zakładzie LONGi Baoshan zmniejszyło ślad węglowy o ponad 8%. Obecnie firma LONGi zakończyła rozliczanie emisji gazów cieplarnianych dla swojej bazy Baoshan w zakresie 1. i 2. swojej działalności i uzyskała certyfikat weryfikacji emisji dwutlenku węgla.

 

Pełny raport można znaleźć na stronie https://www.longi.com/en/sustainable-development/.

 

O LONGi i LONGi Solar

LONGi Solar jest jedną z największych na świecie firm z branży technologii solarnych od 2020 roku zajmującą pierwsze miejsce pod względem globalnych dostaw modułów. Jest spółką zależną firmy LONGi Green Energy Technology (LONGi) założonej w 2000 roku. LONGi zatrudnia ponad 60 000 pracowników w ponad 30 lokalizacjach i 30 zakładach produkcyjnych na całym świecie. Siedziba firmy LONGi Europe znajduje się we Frankfurcie nad Menem.Firma ustanowiła pięć sektorów biznesowych obejmujących monokrystaliczne wafle, ogniwa oraz moduły krzemowe, rozproszone rozwiązania solarne do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, rozwiązania w zakresie zielonej energii oraz systemy wodorowe, aby wspierać rozwój zeroemisyjnej energii na całym świecie. Od 2021 roku firma LONGi 14 razy z rzędu pobiła rekord sprawności konwersji ogniw fotowoltaicznych (PV). W 2022 roku ustanowiła nowy światowy rekord wydajności krzemowych ogniw słonecznych HJT typu p na poziomie 26,81% certyfikowany przez niemiecki Instytut Badań nad Energią Słoneczną (ISFH) w Hameln.

Więcej informacji: www.longi.com

 

Kontakt dla mediów

Nadine Bütow

Kierownik ds. komunikacji w Europie

nadinebuetow@longi.com

 

Timo Helmke

Kierownik ds. PR w Europie

timohelmke@longi.com