LONGi nagrodzone srebrną oceną zrównoważonego rozwoju przez EcoVadis za wybitne wyniki w zakresie ESG

2024.4.30

LONGi otrzymał srebrną ocenę zrównoważonego rozwoju od EcoVadis, międzynarodowej platformy oceny społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). To wyróżnienie potwierdza osiągnięcia LONGi w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) oraz zrównoważonego rozwoju.

Medale i odznaki EcoVadis są przyznawane firmom, które ukończyły proces oceny EcoVadis i wykazały się silnym systemem zarządzania, uwzględniającym kryteria zrównoważonego rozwoju określone w metodologii EcoVadis. Kryteria kwalifikacji do medali i odznak są regularnie weryfikowane.  

Srebrna ocena plasuje LONGi w pierwszej piętnastce firm weryfikowanych przez EcoVadis i została uzyskana dzięki analizie w czterech kategoriach: środowisko, prawa człowieka i prawa pracownicze, etyka oraz zrównoważone zaopatrzenie biznesu.  

EcoVadis to globalna platforma ratingowa, która specjalizuje się w ocenie wyników firm w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Jej metodologia opiera się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju, w tym Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact i ISO 26000, obejmujących ponad 220 kategorii wydatków i ponad 180 krajów.  

"Srebrna ocena zrównoważonego rozwoju od EcoVadis jest znaczącym potwierdzeniem wyników LONGi w zakresie ESG i zaangażowania w zrównoważony rozwój. Jednocześnie zachęca nas do dalszego zwiększania wysiłków na rzecz promowania innowacji w zakresie technologii zielonej energii i przyczyniania się do realizacji globalnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych", powiedział Ali Salman, ESG Manager LONGi w Europie.  

LONGi ma ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2030 r. 

LONGi wyszczególniło swoją strategię zrównoważonego rozwoju i zobowiązania w Białej Księdze Działań na rzecz Klimatu z 2023 roku. Firma dołączyła również do inicjatyw klimatycznych, takich jak RE100, EP100, EV100 i uczestniczyła w SBTi, stając się pierwszą chińską firmą, która dołączyła do czterech globalnych inicjatyw. W latach 2012-2022 firma wyprodukowała łącznie 290 GW produktów fotowoltaicznych, generując ponad 114 miliardów kWh czystej energii elektrycznej. Po obliczeniu przy użyciu współczynników emisji Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), LONGi pomogło zapobiec emisji 536 milionów ton CO₂, co odpowiada 1,46% globalnej emisji dwutlenku węgla związanej z energią w 2022 roku.  

W 2023 r. firma LONGi określiła swój krótkoterminowy cel SBTi, którym jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w granicach operacyjnych o 60% w porównaniu z poziomami z 2020 r. do 2030 r.; emisje dwutlenku węgla z jednostkowego materiału krzemowego, ogniwa i szkła zostaną zmniejszone o co najmniej 20% w porównaniu z poziomami z 2020 r. W ubiegłym roku krótkoterminowy cel LONGi został zatwierdzony przez SBTi i jest zgodny z celem 1,5 ℃ Porozumienia Paryskiego.  

Produkcja zielonej energii z zielonej energii jest naczelną zasadą LONGi 

LONGi podąża za koncepcją "Solar for Solar", która promuje i wspiera ideę produkcji zielonej energii z zielonej energii, tym samym znacznie zmniejszając ślad węglowy w procesie produkcyjnym. Jednym z pól testowych LONGi dla tej koncepcji jest "Zero Carbon Factory" zlokalizowana w Baoshan. W 2023 r. 99,09% energii elektrycznej zużywanej przez fabrykę pochodziło ze źródeł odnawialnych.  

Fabryka Zero Carbon jest początkiem drogi "Zero Carbon LONGi".

Kontakt dla prasy

Nadine Bütow

Kierownik ds. komunikacji w Europie (DG)

nadinebuetow@longi.com

 

Timo Helmke

Kierownik ds. PR w Europie (DG)

timohelmke@longi.com