LONGi podaje wyniki biznesowe za pierwsze półrocze 2023 r.

2023.9.25
  • Przychody spółki LONGi w pierwszej połowie 2023 r. wyniosą 8,208 mld EUR (czyli 64,652 mld jenów)* 
  • Spółka dostarczyła na całym świecie 52,05 GW monokrystalicznych wafli i 26,64 GW monokrystalicznych modułów 
  • Technologię typu back contact uznaje się za przyszłość modułów PV 

LONGi, czyli wiodąca na świecie firma z branży technologii solarnej, opublikowała wyniki biznesowe za pierwszą połowę 2023 r. W tym okresie spółka LONGi uzyskała przychody w kwocie 8,208 mld EUR (64,652 mld jenów)*, przy wzroście rok do roku o 28,36%, i uzyskała zysk netto 1,165 mld EUR (9,178 mld jenów)* przypadającego udziałowcom przedsiębiorstwa notowanego na giełdzie, przy wzroście rok do roku o 41,63%. W pierwszej połowie 2023 r. wzrost zysku netto spółki znacznie przekroczył wzrost przychodów, a zysk netto w drugim kwartale wyniósł ponad 0,7 mld EUR (5,5 mld jenów)*. Kwartał ten stanowi najlepszy pojedynczy kwartał w historii spółki, co potwierdza jej silną pozycję względem konkurencji. 

W wyniku gwałtownego spadku cen polikrystalicznego krzemu na rynku wyższego szczebla w pierwszej połowie 2023 r. ceny w ramach całego łańcucha przemysłowego zanotowały tendencję spadkową, a zyski z łańcucha przemysłowego będą podlegać redystrybucji. Firmy cieszące się kompleksową i globalną przewagą konkurencyjną i stabilną działalnością będą bardziej odporne i elastyczne w tej fazie cyklu przemysłowego. 

Odzyskanie wartości materiałów krzemowych i rentowność branży wzrasta 

Nowe materiały krzemowe produkowane na wyższym szczeblu branży fotowoltaicznej trafiały na rynek w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, obniżając koszty branży, pobudzając ją do utrzymywania wysokiego wzrostu oraz utrzymując silny popyt na rynku zastosowań końcowych. Bilans zysków zaczął przechylać się na korzyść całego łańcucha przemysłowego, a planowanie produkcji w jego ramach umożliwiło korzystny zwrot w górę. 

W pierwszej połowie 2023 r. spółka LONGi uzyskała wolumen dostaw 52,05 GW monokrystalicznych wafli krzemowych, w tym 22,98 GW przeznaczonych do sprzedaży zewnętrznej oraz 29,07 GW do użytku wewnętrznego. Ponadto spółka uzyskała wolumen dostaw 31,50 GW monokrystalicznych ogniw słonecznych, w tym 3,28 GW przeznaczonych do sprzedaży zewnętrznej oraz 28,22 GW do użytku wewnętrznego. LONGi wysłała do klientów ogółem 26,64 GW monokrystalicznych modułów, w tym 26,49 GW przeznaczonych do sprzedaży zewnętrznej oraz 0,15 GW do użytku wewnętrznego. 

Jednocześnie zwrot wartości materiału krzemowego umożliwił znaczny wzrost rentowności inwestycyjnej elektrowni, a podejście, które można podsumować jako „poczekamy, zobaczymy”, z czasem ustąpiło.  

Przyspieszenie rozwoju technologicznego stawia technologię back-contact na pierwszym planie 

Obecny rozwój technologiczny fotowoltaicznych ogniw słonecznych jest wszechstronny, a ścieżka stopniowego rozwoju z zastosowaniem procesów powtarzalnych została ustalona. Główne kierunki rozwoju technologii oprócz ogniw PERC obejmują ogniwa TOPCon, HJT, BC itp. Mimo że ogniwa TOPCon są już na etapie produkcji masowej i ekspansji na dużą skalę, co do zasady branża jest zdania, że mają one mocne korzystne właściwości na etapie przejściowym, a ogniwa w technologii back contact cieszą się dużym zainteresowaniem jako technologie przyszłości. 

Moduły Hi-MO 6 z technologią back-contact zapewniają dodatkową wydajność na poziomie 5% w porównaniu do konwencjonalnych modułów TOPCon typu N 

Moduł PV Hi-MO 6 oparto na wysokowydajnej technologii ogniw HPBC i przeznaczono na rynek rozproszony. HPBC to skrót od ang. Hybrid Passivated Back Contact Cell. Określenie to oznacza ogniwo bez szyn zbiorczych i taśm w części przedniej; taka budowa sprzyja zwiększeniu wydajności, trwałości i estetyki. Dzięki sprawności, która sięga 23,2% i wydajności na poziomie 88,9%, po 25 latach LONGi moduł Hi-MO 6 zajmuje własne miejsce jako moduł PV nowej generacji. W zakresie wydajności moduł Hi-MO 6 ma znacznie wyższą sprawność wyjściową. Standardowe regionalne symulacje wytwarzania energii przeprowadzane na całym świecie wykazują średni wzrost o 5% w zestawieniu z konwencjonalnymi modułami TOPCon typu N. Pod względem trwałości moduł Hi-MO 6 wykorzystuje konstrukcję lutowaną liniowo z tylnym stykiem, aby skutecznie zwiększyć odporność na mikropęknięcia. Granice ogniwa HPBC muszą wytrzymać ciśnienie 26 MPa, natomiast ogniwa konwencjonalne są narażone na naprężenia rzędu 50 MPa. 

„Firma LONGi zainwestowała w rozwój własnej technologii HPBC back contact, ponieważ naszym zdaniem stanowi ona przyszłość instalacji dachowych w zakresie wydajności, trwałości i niższego LCOE” – tłumaczy Nick Wang, wiceprezes LONGi EU (DG). „Od czasu wprowadzenia na rynek serii modułów Hi-MO 6 w Europie w listopadzie 2022 r., popyt znacznie wzrósł – zwłaszcza w zakresie dużych, komercyjnych i rolniczych instalacji fotowoltaicznych. Globalna zdolność produkcyjna naszej technologii HPBC back contact wynosi 30 GW” – dodaje Wang. 

W lipcu seria modułów Hi-MO 6 otrzymała certyfikat śladu węglowego przyznawany przez CERTISOLIS potwierdzający wyniki śladu węglowego przewyższające wymagania CRE. Certyfikat ten stanowi świadectwo zrównoważonego rozwoju serii Hi-MO 6 i jej niskiego śladu węglowego. Jej ślad węglowy jest nawet o 19,9% lepszy niż stanowią wymagania CRE. Taki wynik podkreśla starania firmy LONGi, która skupia się na produkcji modułów słonecznych przyjaznych dla środowiska. 

 

LONGi inwestuje znaczne kwoty w badania i rozwój, kształtując tym samym technologie przyszłości dla całej branży PV 

Od 2012 r. do pierwszej połowy 2023 r. firma zainwestowała w badania i rozwój przeszło 2,540 mld EUR (20 mld jenów)*, co stanowi najwyższy nakład na te cele w całej branży. W okresie sprawozdawczym, na podstawie certyfikacji wyników potwierdzonych przez europejskie laboratorium ESTI, firma LONGi uzyskała sprawność konwersji rzędu 33,5% dla krzemowo-perowskitowych tandemowych ogniw słonecznych opartych na komercyjnych waflach krzemowych CZ i ponownie została liderem w branży. 

Firma LONGi potwierdziła, że wiele jej wysokowydajnych technologii i produktów z dziedziny ogniw słonecznych jest już na etapie rozwoju i badań pilotażowych, a także że spółka przyspiesza komercjalizację i masową produkcję wysokowydajnych wyników badań i rozwoju technologii przy zachowaniu niskich kosztów. 

 

Branża PV rozwija się i racjonalizuje 

Zdaniem przedstawicieli stowarzyszeń branżowych, w pierwszej połowie 2023 r. całkowita wartość eksportu produktów PV osiągnęła kwotę 28,92 mld USD, co przekłada się na wzrost rok do roku o 11,6%. W branży powszechnie uważa się, że główne rynki, takie jak Chiny, Europa, USA, Indie i Brazylia, będą siłą napędową wzrostu globalnego popytu na fotowoltaikę w 2023 roku. Oczekuje się również, że region Bliskiego Wschodu wyprzedzi rynek europejski pod względem wzrostu mocy zainstalowanej. LONGi jest zaangażowane w projekty na Bliskim Wschodzie i w innych regionach. 

Łańcuch przemysłu fotowoltaicznego składa się z czterech podstawowych ogniw: materiały krzemowe, płytki krzemowe, ogniwa i moduły krzemowe. Na podstawie przewidywań różnych instytucji głównego nurtu zdolności produkcyjne owych czterech ogniw przekroczą 800 GW do końca 2023 roku. Handel międzynarodowy przechodzi obecnie okres zmian: łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej lokalne, a bariery handlowe dla chińskiej branży PV coraz trudniejsze do pokonania, co przekłada się na niepewny los importowanych produktów PV na międzynarodowych rynkach fotowoltaicznych, np. w Stanach Zjednoczonych, Europie i Indiach. 

Niepewność na rynkach zagranicznych doprowadziła do przemysłowego wyścigu o klientów i zamówienia. W obliczu obecnego cyklu przemysłowego i niepewności na rynku w przyszłości, w okresie sprawozdawczym firma LONGi nadal promowała wydajną i stabilną działalność, która miała zapobiec ryzyku operacyjnemu. Na koniec czerwca 2023 r. wskaźnik aktywów do pasywów spółki wyniósł 55,99%. W porównaniu do wskaźnika aktywów do pasywów dla całej branży na poziomie 70% a nawet wyższym, LONGi utrzymuje korzystną zdolność spłaty zadłużenia. Czas rotacji zapasów skrócił się o 13 dni w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku. Ponadto konkurencyjność produktów LONGi rośnie w związku z intensywnym rozwojem technologicznym. 

Niedawno PV-Tech opublikował raport PV ModuleTech Bankability Ratings za drugi kwartał 2023 r. LONGi ponownie zostało ocenione w najwyższej kategorii "AAA". Tym samym otrzymała tę ocenę 14 razy z rzędu. Podkreśla to wyjątkową wydajność firmy w związku z jej produktami i usługami, ale także jej siłę finansową i stabilność. 

 

* Kurs wymiany: 1 EUR = 7,8771 CNY, z dnia 30. czerwca 2023 r., Bank Ludowy Chin (People’s Bank of China)