Waarom sportevenementen de klimaatcrisis aanwakkeren en wat we eraan kunnen doen

2023.05.05

Auteur: Nadine Bütow, Head of Communications Europe, LONGi DG

Sport speelt een belangrijke rol in het leven van veel mensen. Zelfs als we ons niet identificeren als sportfans, doen we er waarschijnlijk op een of andere manier aan mee. Slechts weinigen weten echter welke gevolgen sportevenementen hebben voor het klimaat.

Hoewel het moeilijk te meten is, wordt algemeen erkend dat niet-duurzame praktijken in de sport ook hebben bijgedragen aan de klimaatverandering. Het kader van de Verenigde Naties voor sport voor klimaatactie werd in 2016 door het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) gelanceerd. Dit kader moedigt sportorganisaties aan om te helpen de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken. De ondertekenaars verplichten zich om systematische maatregelen te nemen ter vermindering van hun koolstofuitstoot om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Dat wordt - zoals in veel gevallen in verband met de klimaatcrisis - op zijn zachtst gezegd een uitdaging.

Nóg meer slecht nieuws voor de planeet - de koolstofvoetafdruk van sportevenementen is té groot.

Volgens schattingen van de New York Academy of Science bedraagt de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van sportevenementen ongeveer 350 miljoen ton CO2e. Ter vergelijking: dit komt overeen met ongeveer 1% van alle emissies in verband met energie- en cementproductie in 2019. 

De gevolgen voor het milieu vloeien voort uit verschillende factoren. Deze factoren zijn onder meer emissies van het vervoer van en naar evenementen voor atleten, personeel en toeschouwers, de bouw, het energieverbruik en het gebruik van diverse sportlocaties en -faciliteiten, toeleveringsketens voor de koopwaar en sportuitrusting, afvalverwijdering, het gebruik van afval en de effecten op de biologische diversiteit, alsmede voedsel en dranken (kijkend naar al die hotdogs en andere versnaperingen). 

Uitstoot is slechts één van de problemen.

Plastic afval in het algemeen zal verdrievoudigd zijn 2060, volgens de laatste prognoses van OECD’s Global Plastics Outlook. De hoeveelheid plastic afval stijgt van 353 miljoen ton afval in 2019 tot 1 miljard ton gedurende de komende vier decennia.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit bij tennis? De realiteit is keihard. De New York Times schat dat er wereldwijd 350 miljoen tennisballen worden gemaakt en gebruikt. Minder dan 0,5% van de tennisballen wordt wereldwijd gerecycled. Dat betekent dat miljoenen tennisballen of 35.000 ton niet-recyclebaar afval van balsporten elk jaar op stortplaatsen belanden.

Het duurt meer dan 200 jaar om een PVC-bal op natuurlijke wijze af te breken. Over een doodlopende weg gesproken...

LONGi en ATP streven naar het organiseren van koolstofarme toernooien.

In onze meest recente aankondiging over de samenwerking met ATP deden we ons langetermijnplan uit te doeken om groene sporten te stimuleren en op te bouwen, te beginnen met tennis. Het bijbehorende concept heet "Plan G-E-T" (Green Energy Tours). We gaan met ATP op pad voor een Green Tour door 11 steden over de hele wereld. Op de lange termijn hopen we dat dit concept ideeën en benaderingen genereert om het debat te voeden over hoe we groene sportevenement kunnen creëren aan de hand van duurzame, ecologische oplossingen. Dit omvat het verminderen van de verspilling van middelen, het implementeren van koolstofarme maatregelen en het creëren van een groen ecosysteem met behulp van schone energie.

We gebruiken de kracht van het sociale aspect van sport om klimaatverandering in de sport aan te pakken.

Als de Official Solar Energy and Hydrogen Partner van ATP Tour (officiële partner voor zonne-energie en waterstof) zullen we nieuwe wegen verkennen ter ondersteuning van groene sportevenementen. Dit is inmiddels immers een wereldwijde verwachting en plicht geworden. Sport is zowel veroorzaker als slachtoffer van de opwarming van de aarde. Om verschillende redenen bevindt de branche zich echter in een unieke positie om ook een onderdeel van de oplossing te zijn.

Ten eerste maakt het brede sociale platform sport tot een strategisch instrument om de houding van mensen te beïnvloeden. Het bereik van de sportbranche strekt zich uit tot bijna alle geografische gebieden en sociale achtergronden. Miljarden mensen zijn betrokken bij sport: hetzij als toeschouwer, als beoefenaar of als facilitator. Ten tweede kan sport een belangrijke rol spelen bij de educatie en bewustmaking inzake de opwarming van de aarde, maar ook voor algemenere milieuvraagstukken. Ook leent het sportplatform zich uitstekend voor de bevordering van een gezonde, duurzame levensstijl. Uit een studie blijkt dat sportfans openstaan voor milieu-initiatieven. Ze nemen niet alleen deel aan de inspanningen om de milieuvoetafdruk te verminderen wanneer zij sportevenementen bijwonen, maar ook in hun dagelijks leven en als pleitbezorgers binnen hun lokale gemeenschap. Doelgerichte milieuduurzaamheidscampagnes kunnen daarom een sleutelrol spelen in dit proces - LONGi kan helpen!

Het probleem van plastic ballen op drie niveaus tackelen.

Zoals aangegeven is een deel van het duurzaamheidsprobleem gebaseerd op het veelvuldig gebruik van tennisballen die niet worden gerecycled of hergebruikt. Dit klinkt enorm triviaal, maar toch vormt het een enorm afvalprobleem.

Tijdens ATP tackelen we dit probleem door een recyclingevenement voor gebruikte tennisballen te organiseren in een grote Europese stad. In de tweede fase gaan wij rubber van dit evenement en lokaal gebruikte ballen tijdens de ATP-toernooien recyclen. Zo vermijden we het storten en verbranden van afval, voorkomen we CO2-uitstoot en beperken we het gebruik van materialen op basis van aardolie.

Tot slot blazen we de gerecyclede tennisballen nieuw leven in: we gaan deze gebruiken om iets nieuws te maken (blijf ons volgen voor meer info!).

Last but not least gebruiken we het gerecycled rubber om oude tennisbanen te renoveren en om te vormen tot koolstofarme banen. Dat is nog maar het begin! Met PLAN-GET richten we ons op de renovatie van tennisbanen over de hele wereld. Dan doen we natuurlijk niet alleen: we krijgen hulp van allerlei gerenommeerde deskundigen!

Het doel van Plan-GET van LONGi is om impact te hebben op de wereld met groene ideeën en met de energie van elke persoon en elke actie. Dit is slechts het begin van een verbintenis voor de lange termijn. We zijn allemaal erg benieuwd hoe wij en onze ideeën en oplossingen zich zullen ontwikkelen.

Als u op de hoogte wilt blijven, dan raad ik u aan ons te volgen op LinkedIn voor informatie uit de eerste hand en om de stappen van Plan-GET in detail mee te maken.