อิเล็กโทรไลเซอร์แยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบแอลคาไลน์

ประสิทธิภาพสูง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลเซอร์เครื่องเดียวเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานระดับประเทศ ปริมาณการผลิตแก๊สสูงสุดของเครื่องเดียวสูงถึง 1,500 Nm³/h
แบ่งเป็นโมดูลย่อย
ประกอบโมดูลมาตรฐาน ใช้กับโซลูชันขนาดใหญ่
ความปลอดภัยและความมั่นคง
เริ่ม/หยุดด้วยปุ่มเดียว สามารถปิดระบบแบบอัตโนมัติ รักษาความปลอดภัยของบุคลากร อายุการใช้งานของอุปกรณ์สูงถึง 200,000 ชั่วโมง
รูปภาพอื่น ๆ
碱性水电解槽
รูปภาพอื่น ๆ
คุณภาพสูง
การผลิตที่ได้มาตรฐาน โครงสร้างกะทัดรัด มีความแม่นยำสูง รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ อิเล็กโทรไลเซอร์มีการออกแบบที่ช่วยลดต้นทุนระบบต่อหน่วยของการผลิตไฮโดรเจนได้
มีความเป็นอัจฉริยะ
การเดินระบบและซ่อมแซมแบบอัจฉริยะพร้อมการควบคุมสามระดับ มีฟังก์ชันการจัดการการผลิต การมอนิเตอร์ทาง DCS การจัดการอุปกรณ์ PLC ระบบสัญญาณเตือนภัยที่ต่อพ่วงกัน และการควบคุมแบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเดินระบบและการซ่อมแซม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เอาใยหินออก เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเหลวแอลคาไลน์
รูปภาพอื่น ๆ
碱性水电解槽
รูปภาพอื่น ๆ
ประสิทธิภาพสูง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอิเล็กโทรไลเซอร์เครื่องเดียวเป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานระดับประเทศ ปริมาณการผลิตแก๊สสูงสุดของเครื่องเดียวสูงถึง 1,500 Nm³/h
คุณภาพสูง
การผลิตที่ได้มาตรฐาน โครงสร้างกะทัดรัด มีความแม่นยำสูง รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ อิเล็กโทรไลเซอร์มีการออกแบบที่ช่วยลดต้นทุนระบบต่อหน่วยของการผลิตไฮโดรเจนได้
แบ่งเป็นโมดูลย่อย
ประกอบโมดูลมาตรฐาน ใช้กับโซลูชันขนาดใหญ่
มีความเป็นอัจฉริยะ
การเดินระบบและซ่อมแซมแบบอัจฉริยะพร้อมการควบคุมสามระดับ มีฟังก์ชันการจัดการการผลิต การมอนิเตอร์ทาง DCS การจัดการอุปกรณ์ PLC ระบบสัญญาณเตือนภัยที่ต่อพ่วงกัน และการควบคุมแบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเดินระบบและการซ่อมแซม
ความปลอดภัยและความมั่นคง
เริ่ม/หยุดด้วยปุ่มเดียว สามารถปิดระบบแบบอัตโนมัติ รักษาความปลอดภัยของบุคลากร อายุการใช้งานของอุปกรณ์สูงถึง 200,000 ชั่วโมง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เอาใยหินออก เพื่อลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเหลวแอลคาไลน์

ติดต่อเรา

พลังงานไฮโดรเจนของ ลองจิ จะนำเสนอโซลูชั่นไฮโดรเจนสีเขียวระดับมืออาชีพให้คุณ

ติดต่อเรา