Nhà phân phối uỷ quyền Việt Nam

HTB ENERGY TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

LK01-01, Roman Plaza Hai Phat, To Huu street, Dai Mo ward, Nam Tu Liem district, Ha Noi, Vietnam

Email: hahtbsolar@gmail.com

TEL: 84985025765

POWERTECH TRADING AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

6C Huynh Tan Phat, Phu Thuan Ward, District 1, Ho Chi Minh city

Email: info@powertech.vn

TEL: 84896622606

SOLAR NORTHERN COMPANY LIMITED.

CAO THUONG TOWN, TAN YEN DISTRICT, BAC GIANG PROVINCE

Email: solarmienbac@gmail.com

TEL: 84376209529

TTC ENERGY JOINT STOCK COMPANY.

No. 253 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Email: tanmt@ttcenergy.vn

TEL: +84 909 920 205

SUNRISE DANA SOLAR ENERGY COMPANY LIMITED

03 Phan Lang Street 17, Hoa Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City, Vietnam

Email: an.sunrisedana@gmail.com

TEL: +84 905535910

Liên lạc với chúng tôi

LONGi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, kiến thức chuyên nghiệp về NHÀ máy điện PV và giải pháp trạm sạc, và khả năng O&M đầy đủ vòng đời.

Liên lạc với chúng tôi