Tấm điện giải nước kiềm

Hiệu suất cao
Mức tiêu thụ năng lượng của một bộ điện phân đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng cấp một và lượng sản xuất khí tối đa của một bộ có thể đạt tới 1500Nm^3/h
Mô-đun hóa
Tích hợp mô-đun tiêu chuẩn để thích ứng với các giải pháp quy mô lớn
An toàn và ổn định
Khởi động và dừng chỉ bằng một nút, tự động ngắt dây chuyền do thao tác sai: để đảm bảo an toàn cho người; tuổi thọ có thể đạt 200,000 giờ
Hình ảnh Khác
碱性水电解槽
Hình ảnh Khác
Chất lượng cao
Sản xuất tiêu chuẩn hóa, cấu trúc nhỏ gọn, độ chính xác cao và chất lượng sản phẩm nhất quán; khung bể chứa kiềm được thiết kế nhiều trong một, giảm hiệu quả chi phí hệ thống đơn vị sản xuất hydro
Thông minh hóa
Vận hành và bảo trì thông minh; quản lý điều khiển ba cấp: Quản lý sản xuất, giám sát DCS, quản lý thiết bị PLC, cảnh báo dây chuyền, điều khiển tự động hóa để nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì
Thân thiện với môi trường
Hủy bỏ thiết kế lưới amiăng để giảm ô nhiễm môi trường do dung dịch kiềm gây ra
Hình ảnh Khác
碱性水电解槽
Hình ảnh Khác
Hiệu suất cao
Mức tiêu thụ năng lượng của một bộ điện phân đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng cấp một và lượng sản xuất khí tối đa của một bộ có thể đạt tới 1500Nm^3/h
Chất lượng cao
Sản xuất tiêu chuẩn hóa, cấu trúc nhỏ gọn, độ chính xác cao và chất lượng sản phẩm nhất quán; khung bể chứa kiềm được thiết kế nhiều trong một, giảm hiệu quả chi phí hệ thống đơn vị sản xuất hydro
Mô-đun hóa
Tích hợp mô-đun tiêu chuẩn để thích ứng với các giải pháp quy mô lớn
Thông minh hóa
Vận hành và bảo trì thông minh; quản lý điều khiển ba cấp: Quản lý sản xuất, giám sát DCS, quản lý thiết bị PLC, cảnh báo dây chuyền, điều khiển tự động hóa để nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì
An toàn và ổn định
Khởi động và dừng chỉ bằng một nút, tự động ngắt dây chuyền do thao tác sai: để đảm bảo an toàn cho người; tuổi thọ có thể đạt 200,000 giờ
Thân thiện với môi trường
Hủy bỏ thiết kế lưới amiăng để giảm ô nhiễm môi trường do dung dịch kiềm gây ra

Liên hệ với chúng tôi

LONGi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về sản xuất hydro quang điện, kiến ​​thức về các giải pháp trạm sạc quang điện, các mô hình kinh doanh ngành quang điện, và năng lực vận hành và bảo trì trong suốt vòng đời. Chào mừng bạn gọi đến cho chúng tôi~

Liên hệ với chúng tôi