LONGi ontvangt goedkeuring op basis van het Science Based Target-initiatief (SBTi) voor emissiereductiedoelstellingen als eerste Chinees zonne-energiebedrijf

Wereldwijd nieuws
2023.8.31

LONGi, marktleider wereldwijd op het gebied van zonne-energietechnologie, heeft aangekondigd dat zijn emissiereductiedoelstellingen zijn goedgekeurd door het onafhankelijke Science Based Targets-initiatief (SBTi). Met deze goedkeuring is LONGi een van de meer dan 4600 bedrijven wereldwijd die zich hebben aangesloten bij het SBTi en wetenschappelijk onderbouwde doelen hebben gesteld. LONGi is het eerste Chinese bedrijf in de fotovoltaïsche sector, dat de officiële validatie krijgt.   

 

LONGi streeft naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 60% in 2030 

Als onderdeel van zijn decarbonisatie-inspanningen heeft LONGi zich ambitieuze duurzaamheidsdoelen gesteld en officieel deelgenomen aan de SBTi met de toezegging om in 2020 een doel op korte termijn te stellen. In zijn klimaatactierapport voor 2021 zet LONGi zijn SBTi-doelen uiteen: Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen binnen de operationele grenzen met 60% zijn teruggebracht ten opzichte van 2020; de koolstofuitstoot per eenheid siliciummateriaal, cel en glas moet met minstens 20% zijn gedaald ten opzichte van 2020. Met de goedkeuring van de kortetermijndoelstelling van LONGi door het SBTi schaart het bedrijf zich ook achter de 1,5℃-doelstelling in het Akkoord van Parijs.  

 

Eerste Chinese bedrijf dat zich aansluit bij vier grote wereldwijde duurzaamheidsinitiatieven 

In 2020 heeft LONGi zich aangesloten bij de initiatieven RE100, EP100, EV100. Door zich ook aan te sluiten bij het SBTi is LONGi het eerste Chinese bedrijf dat deelneemt aan alle vier wereldwijde initiatieven.  

Van 2012 tot 2022 produceerde het bedrijf in totaal 290 GW aan fotovoltaïsche producten, goed voor meer dan 114 miljard kWh aan schone elektriciteit. Berekend aan de hand van de emissiefactoren van het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft LONGi ertoe bijgedragen 536 miljoen ton CO₂-uitstoot te voorkomen, wat overeenkomt met 1,46% van de energiegerelateerde koolstofuitstoot wereldwijd in 2022.  

 

Omtrent het Science Based Targets-initiatief (SBTi) 

Het SBTi is een samenwerkingsverband tussen CDP (voorheen Carbon Disclosure Project), het United Nations Global Compact (UNGC), het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Het stimuleert ambitieuze klimaatactie in de particuliere sector door organisaties in staat te stellen op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelstellingen op te stellen, waarbij het concurrentievermogen en het verantwoordelijkheidsgevoel van bedrijven op het gebied van duurzame ontwikkeling en ESG (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) worden benadrukt.