เรียนรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้เพิ่มเติม
รูปภาพอื่น ๆ
เรียนรู้เพิ่มเติม

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเซลล์แสงอาทิตย์แบบบูรณาการในแนวดิ่ง

LONGi เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการผลิตเวเฟอร์ เซลล์ ตลอดจนโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด ด้วยผลิตภัณฑ์และระบบที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เราพร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่ครบวงจรให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

แผ่นซิลิคอน เวเฟอร์

隆基单晶硅片

ซิลิคอนเวเฟอร์ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพของเราเป็นสินค้าชั้นนำในตลาด ที่ช่วยวางรากฐานอันมั่นคงแก่เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด PERC

เรียนรู้เพิ่มเติม

โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์

隆基高转化率组件

โมดูลของเราได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีขั้นสูง จึงมีค่าพิกัดกําลังไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการแปรเปลี่ยนพลังงานสูงสุดได้ยอดเยี่ยม ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานกับลูกค้าทุกกลุ่ม โมดูลที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งสองด้านของเราได้รับการพิสูจน์จริงมาแล้ว ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือได้ในระยะยาว

เรียนรู้เพิ่มเติม

โซลูชชั่นเซลล์แสงอาทิตย์

隆基多场景太阳能光伏解决方案

LONGi ไม่เพียงแต่เป็นผู้จัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ การออกแบบ การติดตั้ง การจัดซื้อ การทดสอบงานเดินระบบดำเนินงาน และซ่อมบำรุง ตลอดจนความรู้ในด้านการจัดสรรเงินทุน อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

แผ่นซิลิคอน เวเฟอร์

隆基单晶硅片

ซิลิคอนเวเฟอร์ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพของเราเป็นสินค้าชั้นนำในตลาด ที่ช่วยวางรากฐานอันมั่นคงแก่เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด PERC

เรียนรู้เพิ่มเติม

โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์

隆基高转化率组件

โมดูลของเราได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีขั้นสูง จึงมีค่าพิกัดกําลังไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการแปรเปลี่ยนพลังงานสูงสุดได้ยอดเยี่ยม ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานกับลูกค้าทุกกลุ่ม โมดูลที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งสองด้านของเราได้รับการพิสูจน์จริงมาแล้ว ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือได้ในระยะยาว

เรียนรู้เพิ่มเติม

โซลูชชั่นเซลล์แสงอาทิตย์

隆基多场景太阳能光伏解决方案

LONGi ไม่เพียงแต่เป็นผู้จัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการ การออกแบบ การติดตั้ง การจัดซื้อ การทดสอบงานเดินระบบดำเนินงาน และซ่อมบำรุง ตลอดจนความรู้ในด้านการจัดสรรเงินทุน อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

Innovation Labs

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ลองจิ

เครือข่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาของ ลองจิ มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีเวเฟอร์ เซลล์ โมดูล และโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของเราสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

4,036 <>
นักวิจัย
¥71.41 <Billion>
R&D
2,132 <Items>
สิทธิบัตร
26.81 <%>
ประสิทธิภาพ N-HJT

โซลูชั่นเซลล์แสงอาทิตย์ของ LONGi

LONGi เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด เราให้โซลูชั่นที่ครบวงจรในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยปรับเปลี่ยนการใช้งานของโครงการต่างๆ อย่างเหมาะสมในวงกว้าง

隆基太阳能光伏电站解决方案

พลังงานแสงอาทิตย์ระดับกิจการ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

เรียนรู้เพิ่มเติม
隆基太阳能光伏行业用户解决方案

การพาณิชย์และอุตสาหกรรม

隆基工厂图ICON

พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม
隆基太阳能光伏发电户用解决方案

บ้านพักอาศัย

สร้างความสวยงามสู่ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง

เรียนรู้เพิ่มเติม
隆基氢能方案

ไฮโดรเจน

พลังงานสีเขียว + ไฮโครเจนสีเขียว = โลกสีเขียว

เรียนรู้เพิ่มเติม

ข่าวยอดนิยม

รูปภาพข่าว

ร่วมสร้างอนาคตสีเขียว: ลองจิร่วมมือ PEA ENCOM SMART SOLUTION วางแผนตลาดโซลาร์เซลล์ไทย

ลองจิได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ PEA ENCOM SMART SOLUTION (ย่อว่า PEA Encom Smart) เพื่อประกาศว่า ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือเชิงลึก และผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดโซลาร์เซลล์ไทย

ข่าวท้องถิ่น
2024.1.26
รูปภาพข่าว

ลอนจี นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุม COP28

ลอนจี นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุม COP28

ข่าวระดับโลก
2023.12.21
รูปภาพข่าว

ลอนจี สร้างสถิติใหม่ของโลก พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน-เพอรอฟสไกต์ ค่าประสิทธิภาพ 33.9%

LONGi บริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก ประกาศว่า บริษัทได้สร้างสถิติใหม่ของโลกด้วยการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน-เพอรอฟสไกต์

ข่าวระดับโลก
2023.12.13
ข่าวทั้งหมด
隆基环境、社会与治理

สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

ทีมงาน LONGi มุ่งนำที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มีส่วนร่วมทำให้โลกมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยและความยั่งยืนมากขึ้น เราให้ความสำคัญกับบทบาทในธุรกิจระดับโลก ตลอดจนใส่ใจในพันธกิจตามมาตรฐานสูงสุดในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล