การพาณิชย์

สถานการณ์การใช้งาน

ด้วยโซลูชันพลังงานสีเขียวชั้นนำของโลกที่อาศัยพลังงานแสดงอาทิตย์ เราสามารถพัฒนาโซลูชันที่บูรณาการพลังงานสีเขียว + ไฮโดรเจนสีเขียวอย่างลงตัวขึ้นมา ทดแทนแหล่งพลังงานแบบเดิมด้วยไฮโดรเจน และใช้ไฮโดรเจนช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการทางเทคโนโลยีต่างๆ

  • การลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรม
  • อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
高耗能脱碳方案

การลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรม

พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจับคู่กับโรงไฟฟ้าขององค์กรที่ใช้พลังงานมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พลังงานแสงอาทิตย์ยังใช้เป็นพลังงานในการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้ ซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวสามารถทดแทนเชื้อเพลิงที่เกิดบาร์บอนได้ ช่วยให้บริษัทต่างๆ บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอน

เรียนรู้เพิ่มเติม
รูปภาพอื่น ๆ

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ช่วยให้บริษัทปิโตรเลียมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเพิ่มความสามารถของอุตสาหกรรมนี้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างผลประโยชน์ทางสังคมและคุณค่าของแบรนด์ คุณค่าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษ, คุณค่าทางสังคม: ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในภูมิภาคและยกระดับบริการสาธารณะ, คุณค่าของแบรนด์: ลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว และเพิ่มคุณค่าของแบรนด์

เรียนรู้เพิ่มเติม
高耗能脱碳方案

การลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรม

พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจับคู่กับโรงไฟฟ้าขององค์กรที่ใช้พลังงานมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค พลังงานแสงอาทิตย์ยังใช้เป็นพลังงานในการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้ ซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวสามารถทดแทนเชื้อเพลิงที่เกิดบาร์บอนได้ ช่วยให้บริษัทต่างๆ บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอน

เรียนรู้เพิ่มเติม
รูปภาพอื่น ๆ

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ช่วยให้บริษัทปิโตรเลียมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเพิ่มความสามารถของอุตสาหกรรมนี้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างผลประโยชน์ทางสังคมและคุณค่าของแบรนด์ คุณค่าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษ, คุณค่าทางสังคม: ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในภูมิภาคและยกระดับบริการสาธารณะ, คุณค่าของแบรนด์: ลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว และเพิ่มคุณค่าของแบรนด์

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณค่าหลัก

ช่วยองค์กรอุตสาหกรรมและเหมืองแร่แก้ปัญหาการใช้พลังงานสีเขียวน้อย ปล่อยคาร์บอนมาก ควบคุมปริมาณและความเข้มข้นการใช้พลังงาน

隆基太阳能光伏工业解决方案价值-改善生态环境

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา

อนุรักษ์พลังงาน ลดการปล่อยของเสีย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างประโยชน์แก่สังคม

隆基太阳能光伏工业解决方案价值-发展绿色工业

พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว

ช่วยองค์กรที่ใช้พลังงานมากพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสีเขียว

ไอคอน

บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอน

ช่วยองค์กรที่ใช้พลังงานมากบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอน

โซลูชันอุตสาหกรรมสีเขียว
สร้างรูปแบบอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นระบบพลังงานหลัก ช่วยส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวทั่วโลก
รูปภาพอื่น ๆ