รูปภาพอื่น ๆ

เกี่ยวกับเรา

เรามุ่งมั่น ที่จะเป็น บริษัท เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีค่า ที่สุดในโลก

LONGi กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติได้กำหนดวิสัยทัศน์ระดับโลกและลำดับความสำคัญของงานต่างๆ สำหรับปี 2573 ในฐานะผู้นำที่มีความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ LONGi สนับสนุนและดำเนินการตาม SDGs มาโดยตลอด
ศึกษาเพิ่มเติม
ไอคอน
ศึกษาเพิ่มเติม
ความมุ่งมั่นของเรา
เมื่อปี 2563 LONGi กลายเป็นบริษัทจีนเพียงรายเดียวที่เข้าร่วมทั้งสามโครงการริเริ่ม "100" ขององค์กรด้านสภาพภูมิอากาศ และยังได้เข้าร่วมโครงการริเริ่มเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อิงกับหลักวิทยาศาสตร์ (SBTi) อีกด้วย
การกระทําของเรา
การจัดการเพื่อสู่ความยั่งยืน
รูปภาพอื่น ๆ
สิ่งแวดล้อม
LONGi หวังที่จะสร้างตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแก่บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนรายอื่นๆ ด้วยมาตรการริเริ่ม "ผลิตพลังงานสะอาดด้วยพลังงานสะอาด"
ศึกษาเพิ่มเติม
รูปภาพอื่น ๆ
สังคม
LONGi ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก "มีความน่าเชื่อถือ สร้างมูลค่าเพิ่ม มีความสุข" เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
ศึกษาเพิ่มเติม
รูปภาพอื่น ๆ
ธรรมาภิบาล
LONGi ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นเลิศเสมอ ร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตร เพื่อพัฒนาไปด้วยกัน
ศึกษาเพิ่มเติม
เกียรติบัตรและรางวัล
รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความสามารถในการแข่งขันด้าน CSR ประจำปี 2564 - รางวัล CSR แห่งประเทศจีน
ในการประชุมสุดยอดความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมแห่งประเทศจีนประจำปี 2564 LONGi ได้รับ "รางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ด้วยความทุ่มเทในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสมดุลระหว่างการดูแลสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรมนุษย์
ไอคอน
รายงานความยั่งยืน
รูปภาพข่าว
2022
เอกสาร
2021
เอกสาร
2020
ไอคอน
2019
ไอคอน
2018

ติดต่อเรา

เพื่อปรับปรุงความพยายามด้านความยั่งยืนของ LONGi เพิ่มเติมโปรดกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอแนะและส่งมาให้เรา เราสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด

CSR@longi.com