รูปภาพอื่น ๆ

เกี่ยวกับเรา

เรามุ่งมั่น ที่จะเป็น บริษัท เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีค่า ที่สุดในโลก

รูปภาพอื่น ๆ
Baoshen Zhong
ประธานกรรมการ LONGi
"Baoshen Zhong เป็นประธานกรรมการของ LONGi, กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ลองจิ โซลาร์ เทคโนโลยี จำกัด, ประธานหอการค้าพลังงานใหม่แห่งจีน, รองประธานสมาพันธ์สภาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์มณฑลส่านซี, รองประธานและสมาชิกคณะกรรมการถาวรของสภากาชาดจีนสาขามณฑลส่านซี และรองประธานสมาพันธ์สภาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์นครซีอาน ท่านสำเร็จการศึกษาในวิชาเอกโลหะวิทยาจากมหาวิทยาลัยหลานโจวเมื่อปี 2533 ร่วมงานกับ LONGi เมื่อปี 2549 ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ซีอาน ลองจิ ซิลิคอน แมทเทียเรียล จำกัด ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ลองจิ โซลาร์ เทคโนโลยี จำกัด ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านวัสดุแม่เหล็ก และมีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของวงการนี้เป็นเวลานาน เมื่อปี 2543 ท่านได้รับรางวัล ""บุคคลต้นแบบด้านการทำงานแห่งเมืองฝู่ซุ่น"" เมื่อปี 2545 ท่านได้รับรางวัล ""เหรียญวันแรงงาน"" และ ""ผู้สร้างสังคมนิยมดีเด่น"" ของมณฑลเหลียวหนิง เมื่อปี 2545 และ 2549 ท่านได้รับการคัดเลือกเป็น ""นักธุรกิจภาคเอกชนดีเด่น"" ของเมืองฝู่ซุ่น ด้วยความขยันและความทุ่มเทของท่าน เมื่อปี 2548 ท่านได้รับเกียรติบัตร ""นักธุรกิจภาคเอกชนดีเด่น"" ของมณฑลเหลียวหนิง เมื่อปี 2552 ท่านได้รับเกียรติบัตร ""บุคคลดีเด่นด้านการทำงาน"" ของเมืองหยินชวน ด้วยอิทธิพลในอุตสาหกรรมพลังงาน ท่านได้รับการคัดเลือกเป็น ""10 บุคคลสำคัญทางเศรษฐกิจ"" ของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย เมื่อปี 2559 ท่านได้รับการเสนอชื่อเป็น ""10 บุคคลสำคัญทางเศรษฐกิจแห่งปี"" โดยสื่อ Sina Finance ด้วยผลงานในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ เมื่อปี 2560 ท่านได้รับเกียรติบัตร ""10 บุคคลสำคัญสุดแห่งปี"" และ ""บุคคลแห่งปีด้านพลังงานของจีน"" ด้วยความสามารถในการเป็นผู้นำ เมื่อปี 2561 ท่านได้รับเกียรติบัตร ""ผู้นำบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยม"" ของสื่อ New Fortune ท่านเป็นผู้ใจบุญที่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและโครงการการกุศลต่างๆ เช่น ท่านให้ความช่วยเหลือแก่การสร้างเมืองยวี่ซู่หลังเหตุแผ่นดินไหว บริจาคเงินให้เด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยากจนในมหาวิทยาลัยหลานโจวและสถาบันการศึกษาอื่นๆ เมื่อปี ปี 2010 ท่านได้รับ ""เหรียญรางวัลด้านมนุษยธรรม"" จากสภากาชาดจีน"
รูปภาพอื่น ๆ
Zhenguo Li
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ LONGi
Li Zhengguo เป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ LONGi และรองประธานหอการค้าพลังงานใหม่แห่งจีน นอกจากนี้แล้ว ท่านยังเป็นผู้สนับสนุนมูลนิธิ LONGi 1% ของสภากาชาดจีน ท่านสำเร็จการศึกษาในวิชาเอกวัสดุเซมิคอนดักเตอร์จากมหาวิทยาลัยหลานโจวเมื่อปี 2533 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงเมื่อปี 2547 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 ท่านก่อตั้งบริษัท ซีอาน ซินเหมิง อิเล็กทรอนิก เทคโนโลยี จำกัด และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ซีอาน ลองจิ ซิลิคอน แมทเทียเรียล จำกัด ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านโมโนคริสตัลสนามแม่เหล็กตามขวาง ซึ่งมีส่วนร่วมในการผลิตและการวิจัยวัสดุโมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอนเป็นเวลานาน เทคโนโลยีการกำจัดคาร์บอนในวัสดุโพลีคริสตัลไลน์คาร์บอนที่ท่านพัฒนาขึ้นนั้น ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมนี้ และได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจีน เมื่อปี 2549 ท่านได้รับเกียรติบัตร "นักธุรกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานแห่งจีน" ได้รับเกียรติบัตร "50 CEO ยอดเยี่ยมของบริษัทจดทะเบียนในจีน" ของฟอบส์เมื่อปี 2561 และเกียรติบัตร "CEO ยอดเยี่ยมของบริษัทจดทะเบียนในจีน" เมื่อปี 2549 ท่านเป็นผู้ใจบุญที่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลต่างๆ เช่น ให้ความช่วยเหลือแก่การฟื้นฟูเมืองยวี่ซู่หลังเหตุแผ่นดินไหว บริจาคเงินให้เด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยากจนในมหาวิทยาลัยหลานโจวและสถาบันการศึกษาอื่นๆ
รูปภาพอื่น ๆ
Wenxue Li
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ LONGi
Li Wenxue เป็นเลขาธิการพรรคฯ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ LONGi ในขณะเดียวกัน ท่านยังดำรงตำแหน่งรองประธานหอการค้าพลังงานใหม่ ประธานคณะกรรมการคริสตัลไลน์ซิลิคอนภายใต้หอการค้าพลังงานใหม่ กรรมการร่วมของคณะกรรมการเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนภายใต้สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์จีน รองประธานบริหารของแพลตฟอร์มโซลูชันพลังงานใหม่นานาชาติ รองประธานของคณะกรรมการพลังงานหมุนเวียนภายใต้สมาคมเศรษฐกิจหมุนเวียนแห่งชาติจีน และประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหลานโจวในมณฑลส่านซี ท่านสำเร็จการศึกษาในวิชาเอกฟิสิกส์ด้านโลหะวิทยาจากมหาวิทยาลัยหลานโจวเมื่อปี 2533 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา MBA จากมหาวิทยาลัยซีเตี้ยนเมื่อปี 2545 ท่านได้ร่วมงานกับ LONGi เมื่อปี 2553 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ลองจิ กรีน เอนเนอร์จี เทคโนโลยี จำกัด และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ลองจิ โซลาร์ เทคโนโลยี จำกัด ท่านทำงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมการผลิตระดับไฮเอนด์มาตลอด ท่านได้รับเกียรติบัตร "บุคคลต้นแบบด้านการทำงานแห่งเมืองเสียนหยาง" เมื่อปี 2553 และเกียรติบัตร "10 บุคคลสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์แห่งเอเชีย" เมื่อปี 2559 ท่านเป็นผู้ใจบุญที่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นเวลานาน ท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลต่างๆ เช่น ให้ความช่วยเหลือแก่การฟื้นฟูเมืองยวี่ซู่หลังเหตุแผ่นดินไหว บริจาคเงินให้เด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยากจนในมหาวิทยาลัยหลานโจวและสถาบันการศึกษาอื่นๆ