ทั้งหมด ข่าวท้องถิ่น ข่าวระดับโลก
รูปภาพข่าว

ร่วมสร้างอนาคตสีเขียว: ลองจิร่วมมือ PEA ENCOM SMART SOLUTION วางแผนตลาดโซลาร์เซลล์ไทย

ลองจิได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ PEA ENCOM SMART SOLUTION (ย่อว่า PEA Encom Smart) เพื่อประกาศว่า ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือเชิงลึก และผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดโซลาร์เซลล์ไทย

ข่าวท้องถิ่น
2024.1.26
รูปภาพข่าว

เปิดประชุมสุดยอดนวัตกรรมโซลาร์ครั้งแรกที่เชียงใหม่ อนาคตสดใสของพลังงานสะอาดไทย ‘สร้างงาน และความมั่นคงพลังงาน’ พร้อมจัดอบรมทั่วประเทศปีหน้า

การประชุมสุดยอดนวัตกรรมโซลาร์ ‘Solar Innovation Forum’ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่อย่างมาก

ข่าวท้องถิ่น
2024.1.22
รูปภาพข่าว

ลอนจี นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุม COP28

ลอนจี นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุม COP28

ข่าวระดับโลก
2023.12.21

ไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติม