ร่วมสร้างอนาคตสีเขียว: ลองจิร่วมมือ PEA ENCOM SMART SOLUTION วางแผนตลาดโซลาร์เซลล์ไทย

ข่าวท้องถิ่น
2024.1.26

เมื่อวัน ที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2024-ลองจิได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ PEA ENCOM SMART SOLUTION (ย่อว่า PEA Encom Smart) เพื่อประกาศว่า ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือเชิงลึก และผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดโซลาร์เซลล์ไทย

ในระหว่างพิธีการเซ็นสัญญา สก็อต จาง ประธานกลุ่มธุรกิจ Distributed Generation Business Group ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของลองจิ และ รชต ดีอารมณ์ กรรมการผู้จัดการ PEA Encom Smart Solutionได้หารือเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือในอนาคตและการดำเนินโครงการร่วมกัน โดยลองจิจะเป็นผู้ให้บริการและให้คำแนะนำทางเทคนิคและโซลูชั่นที่ครอบคลุมและล้ำสมัย พร้อมทั้งสามารถปรับตามความต้องการของทาง PEA Encom Smart รวมถึงโซลูชั่นเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายได้สร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานของประเทศไทยและและเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำ โดยลองจิจะทำการส่งเสริมพันธมิตรชาวไทยอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมโครงสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีมาตรฐานสูง ช่วยผลักดันการการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวของประเทศไทย

ในช่วงปีที่ผ่านมา โครงสร้างพลังงานระดับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของประเทศไทยยังคงเพิ่มสูงขึ้น เหตุนี้หน่วยงานในประเทศไทยจึงสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เรียกสั้น ๆ ว่า PEA) ก่อตั้งในปี 1960 เป็นต้นมา ได้ให้บริการไฟฟ้าแก่ทั้ง 74 จังหวัดของประเทศไทย โดยมีผู้ใช้บริการมากกว่า 20 ล้านคน โดย PEA Encom Smart เป็นบริษัทย่อยของ PEA ซึ่งมุ่งมั่นที่จะผลักดันระบบโครงข่ายไฟฟ้า ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายและการใช้พลังงาน PEA มีประสบการณ์การออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 100 MW เป็นผู้สนับสนุนนวัตกรรมการพลังงานสะอาดและการจัดการพลังงาน ด้วยความสามารถอันยอดเยี่ยมในด้านการบริหารจัดการไฟฟ้า และการแสวงหานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง จึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมโซลาร์เซ ลล์ในไทย

ด้วยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ เทคโนโลยี BC และแผงโซลาร์ Hi-MO X6 ตัวใหม่ของลองจิได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย จากส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับคะแนนระดับ AAA ด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน การผลิต และเทคโนโลยีแผงโซลาร์ติดต่อกันหลายปี ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซีรี่ส์ Hi-MO X6 จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สภาวะอากาศที่ร้อนและชื้นของประเทศไทย ในแง่ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซีรี่ส์ Hi-MO X6 พิจารณาปัญหาการสูญเสียประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงอย่างรอบด้าน โดยมีความเสื่อมถอยที่ต่ำในประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าแม้ภายใต้อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ Hi-MO X6 ยังคงมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาวะแสงน้อย ช่วยให้ผลิตพลังงานได้อย่างมีเสถียรภาพแม้ในวันที่มีเมฆมากและฝนตก นายรชต ดีอารมณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท PEA Encom Smart กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ลองจิเป็นผู้นำในตลาดมาโดยตลอด ตั้งแต่เราเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทมาจนถึงปัจจุบันก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ลองจิเสมอมา เราเชื่อว่าการร่วมมือของเรากับลองจิในอนาคตจะช่วยขับเคลื่อน ยกระดับนวัตกรรมโครงข่ายไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของประเทศไทย” ลองจิยึดมั่นในคุณค่าของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งมั่นเพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และระบบบริการนิเวศที่สมบูรณ์แบบ

ความร่วมมือกับ PEA Encom Smart จะช่วยเร่งการรุกเข้าสู่สถานการณ์การผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในท้องถิ่นของประเทศไทย ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการอัพเกรดโครงข่ายไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในท้องถิ่น และบรรลุการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับพันธกิจของ LONGi "ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างโลกสีเขียว" ความร่วมมือระหว่างลองจิและ PEA Encom Smart ถือสัญญาณที่ดีของการผลักดันตลาดโซลาร์ในประเทศไทย และเป็นคำมั่นซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมกันเพื่อพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน และการสร้างอนาคตสีเขียว

เกี่ยวกับLONGi

LONGi ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 มุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของโลก โดยมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้าสำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ

ด้วยแสงอาทิตย์เพื่อสร้างโลกสีเขียวโดยการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมด้วยแบรนด์ ที่เชื่อถือได้ และนำเทคโนโลยี"ความสามารถในการสร้างโครงการ" "GreenElectrol" "+" "ไฮโดรเจนสีเขียว" "ที่สนับสนุนการพัฒนาคาร์บอนเป็นศูนย์"ในปีค.ศ. 2020 สีเขียวสามารถเข้าร่วมกับโครงการระหว่า งประเทศ RE 100 eppe 100 และ Ev 100 ซึ่งเป็นโครงการระหว่า งประเทศ ที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนา ที่ยั่งยืนขององค์กรโดยพัฒนาเป้าหมายคาร์บอนทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการปฏิวัติพลังงานเพื่อสร้าง“โลกสีเขียว”โลก https://www.longi.com/