รูปภาพอื่น ๆ

เกี่ยวกับเรา

เรามุ่งมั่น ที่จะเป็น บริษัท เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีค่า ที่สุดในโลก

โลกาภิวัตน์
LONGi มีกลุ่มโรงงานผลิตและสำนักงานขายในกว่า 150 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งรวมถึงโรงงานในประเทศจีน เวียดนาม และมาเลเซีย และยังมีสำนักงานขายในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
6
ศูนย์บริการการขายสาขาย่อย
8
กลุ่มโรงงานผลิตในประเทศ
2
กลุ่มงานผลิตในต่างประเทศ
1
ฐานการผลิตไฮโดรเจน
global-map
ยูนนาน,
หนิงเซี่ย,
เจียซู
ซีอาน
จ้อเจียง
อันฮุย,
ต้าถง
กู๋จิ่ง
เวียดนาม,
อินเดีย,
ญี่ปุ่น,
สหรัฐอเมริกา
ฮ่องกง,
ออสเตรเลีย
เยอรมนี
เนเธอร์แลนด์
รูปภาพอื่น ๆ
สำนักงานใหญ่ LONGi
เลขที่ 8369 ถนนซ่างย่วน เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี นครซีอาน มณฑลส่านซี ประเทศจีน
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในประเทศ
LONGi มีศูนย์การผลิตหลักจำนวน 7 แห่งในประเทศจีน ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน เขตฯ หนิงเซี่ยหุย มณฑลเจียงซู มณฑลส่านซี มณฑลเจ้อเจียง มณฑลอานฮุย และมณฑลซานซี โดยคลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลยูนนานและเขตฯ หนิงเซี่ยหุยมีขนาดใหญ่ที่สุด
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลยูนนาน
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลยูนนานประกอบด้วยโรงงาน 7 โรง ได้แก่ โรงงานโมโนคริสตัลไลน์เวเฟอร์เป่าซาน ลี่เจียง หัวผิง เถิงชง และฉวี่จิ้ง และโรงงานเวเฟอร์ฉู่สงกับยวี่เฟิง
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในเขตฯ หนิงเซี่ยหุย
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในเขตฯ หนิงเซี่ยหุยประกอบด้วยโรงงาน 5 โรง ได้แก่ โรงงานผลิตครัสตัลหยินชวน โรงงานเวเฟอร์หยินชวน
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลเจียงซู
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลเจียงซูประกอบด้วยโรงงาน 5 โรง ได้แก่ โรงงานอุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนอู๋ซี โรงงานเวเฟอร์อู๋ซี โรงงานเซลล์ไท่โจว โรงงานโมดูลไท่โจว และโรงงานโมดูลเจียงซู
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลส่านซี
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลส่านซีประกอบด้วยโรงงาน 5 โรง ได้แก่ โรงงานเวเฟอร์ซีอาน โรงงานเซลล์ซีอานในฐานการบินและอวกาศแห่งชาติ โรงงานเซลล์ซีอานในเขตเกาหลิง โรงงานโมดูลซีอาน และโรงงานโมดูลเสียนหยาง
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลเจ้อเจียง
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลเจ้อเจียงประกอบด้วยโรงงาน 2 โรง ได้แก่ โรงงานโมดูลสวินโจว และโรงงานโมดูลเจียซิง
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลอานฮุย
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลอานฮุยประกอบด้วยโรงงาน 2 โรง ได้แก่ โรงงานโมดูลฉูโจว และโรงงานเซลล์เหอเฝย
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลซานซี
โรงงานโมดูลต้าถงเป็นโรงงานผลิตหลักในมณฑลซานซี
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในต่างประเทศ
LONGi มีคลัสเตอร์โรงงานผลิตในเมืองกูชิงของมาเลเซียและเวียดนาม และมีคลัสเตอร์โรงงานผลิตแห่งใหม่ในอินเดียที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในเมืองกูชิง
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในเมืองกูชิงประกอบด้วยโรงงาน 7 โรง ได้แก่ โรงงานแท่งกูชิง โรงงานขึ้นรูปกูชิง โรงงานเวเฟอร์กูชิง โรงงานเซลล์กูชิงโรง 1 - โรง 4 และโรงงานโมดูลกูชิง
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในเวียดนาม
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในเวียดนามประกอบด้วยโรงงาน 2 โรง ได้แก่ โรงงานเซลล์กับโรงงานโมดูล
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในอินเดีย (กำลังวางแผน)
เมื่อสร้างเสร็จ คลัสเตอร์โรงงานผลิตในอินเดียจะประกอบด้วยโรงงาน 2 โรง ได้แก่ โรงงานเซลล์กับโรงงานโมดูล
LONGi มีศูนย์การผลิตหลักจำนวน 7 แห่งในประเทศจีน ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน เขตฯ หนิงเซี่ยหุย มณฑลเจียงซู มณฑลส่านซี มณฑลเจ้อเจียง มณฑลอานฮุย และมณฑลซานซี โดยคลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลยูนนานและเขตฯ หนิงเซี่ยหุยมีขนาดใหญ่ที่สุด
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลยูนนาน
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลยูนนานประกอบด้วยโรงงาน 7 โรง ได้แก่ โรงงานโมโนคริสตัลไลน์เวเฟอร์เป่าซาน ลี่เจียง หัวผิง เถิงชง และฉวี่จิ้ง และโรงงานเวเฟอร์ฉู่สงกับยวี่เฟิง
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในเขตฯ หนิงเซี่ยหุย
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในเขตฯ หนิงเซี่ยหุยประกอบด้วยโรงงาน 5 โรง ได้แก่ โรงงานผลิตครัสตัลหยินชวน โรงงานเวเฟอร์หยินชวน
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลเจียงซู
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลเจียงซูประกอบด้วยโรงงาน 5 โรง ได้แก่ โรงงานอุปกรณ์ผลิตไฮโดรเจนอู๋ซี โรงงานเวเฟอร์อู๋ซี โรงงานเซลล์ไท่โจว โรงงานโมดูลไท่โจว และโรงงานโมดูลเจียงซู
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลส่านซี
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลส่านซีประกอบด้วยโรงงาน 5 โรง ได้แก่ โรงงานเวเฟอร์ซีอาน โรงงานเซลล์ซีอานในฐานการบินและอวกาศแห่งชาติ โรงงานเซลล์ซีอานในเขตเกาหลิง โรงงานโมดูลซีอาน และโรงงานโมดูลเสียนหยาง
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลเจ้อเจียง
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลเจ้อเจียงประกอบด้วยโรงงาน 2 โรง ได้แก่ โรงงานโมดูลสวินโจว และโรงงานโมดูลเจียซิง
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลอานฮุย
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลอานฮุยประกอบด้วยโรงงาน 2 โรง ได้แก่ โรงงานโมดูลฉูโจว และโรงงานเซลล์เหอเฝย
รูปภาพอื่น ๆ
คลัสเตอร์โรงงานผลิตในมณฑลซานซี
โรงงานโมดูลต้าถงเป็นโรงงานผลิตหลักในมณฑลซานซี