โซลูชันลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนในระดับที่สูง พลังงานสีเขียวสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนด้วยกระบวนการต่างๆ ช่วยองค์กรที่ใช้พลังงานมากในการบรรลุเป้าหมาย