LONGI Oprichter en president Li Zhenguo pleit voor het bouwen van een gezonde planeet voor de welvaart van iedereen door het voorzien van schone, efficiënte en goedkope energie op de Stokholm +50 conferentie

Wereldwijd nieuws
2022.6.6

【Xi’an, China,1 Juni 2022】Dit jaar is het 50 jaar jubileum van de Verenigde Naties Conefrentie over de Menselijke Omgeving (1972-2022). Om dit punt uit te lichten, Heeft de VN aangekondigd om bijeen te komen op de “Stokholm +50” Hoog niveau internationale conferentie met als thema “Een gezonde planeet met voorspoed voor iedereen – Onze Verantwoordelijkheid, Onze Mogelijkheid”.

Tijdens dit evenement, zal het VN Wetenschap-Beleid-Werk Forum over het Milieu (UN-SPBF) bijeen komen voor de vierde globale sessie van hoog niveau in Stokholm, Zweden van 31 mei tot 4 juni 2022.

Op 1 juni 2022, Li Zhenguo, opricther en president van LONGi, nam deel in een dialoog over leiderschap van hoog niveau “Stokholm +100 : het schapen van onze gezamenlijke toekomst” via video.

Het dialoog van leiderschap markeerde de aanwezigeid van experts in VN organisaties en globale bedrijfsorganisaties en ook nog bedrijfsleiders, die spraken over het wederopbouw, multilateralisme, het maken van goedkope en schone energie voor iedereen toegankelijk voor iedereen, het elimineren van wereldwijde ongelijkheid en het bereiken van voorspoed voor allen.

Aangezien het feit dat koolstofneutraliteit een wereldwijde kwestie is geworden, hernieuwbare energie is de fundering in het steunen van de wereldwijde energie transitie.

De rijzende verhouding van hernieuwbare energie door fotovoltaïsche zonne-energie met nieuw geïnstalleerde capaciteit is de algemene trend. Tegen het eind van maart 2022, zal de wereldwijde cumulatieve fotovoltaïsche zonne-energie capaciteit succesvol het 1TW punt passeren, en zal de zonne-energie industrie officieel de terawatt era in gaan. Volgens voorspellingen, zullen nieuwe FV installaties 1500GW-2000GW in 2030 moeten behalen, met 30 jaar aan niet onderbroken installatie, om effectieve steun voor de wereldwijde energie transitie te brengen om zo het grondwerk te leggen om wereldwijde koolstofneutraliteit te behalen. Li Zhenguo lichtte de huidge situatie van wereldwijde FV industrie uit via video in de conferentie.

In termen van wederopbouw, multilateralisme en het elimineren van wereldwijde ongelijkheid, zijn ontwikkelende landen en LDC’s nog steeds in het proces van ontwikkeling, het is dus een natuurlijke trend dat hun energie verbruik nog steeds aan het verhogen is. Echter, ontwikkelende landen en LDC’s moeten ook een grotere poging maken naar een groene en lage koolstof verbruikende energie verandering.

Deze landen zouden zo snel mogelijk moeten gaan formuleren en verbeteren in beleid en roadmaps gerelateerd aan energie verandering om de transitie van traditioneel fossiel brandstof verbruik naar schoon energieverbruik te promoten.

“de complete ontwikkeling en toepassing van zonne-energie is van grote betekenis tot het smeden van wereldwijde multilaterale relaties en het elimineren van gaten” opmerking van Li Zhenguo.

Sinds 2010, heeft fotovoltaïsche zonne-energie technologie innovatie de kost van elektriciteit met meer dan 90% gereduceerd en is nu de meest economische bron van elektriciteit in de meeste landen in de wereld. Door technologische innovatie, LONGi heeft telkens de kosten van fotovoltaïsche zonne-energie gereduceerd, dit laat meer mensen over de wereld toe, met name diegenen in ontwikkelende en minder ontwikkelde landen en regio’s, om te genieten van goedkope en schone energie. Bijvoorbeeld, in de woestijn gebieden van Egypte en Afrika, waar ze ver van het stroomnet zijn, hangt de meeste generatie van elektriciteit af van Diesel generatoren. LONGi’s modules zijn ingenomen in een “off-grid zon water pomp” systeem, Deze bestuurd pompen om grondwater te extrateren door fotovoltaïsche zonne-energie generatie om daarmee de benodigdheden van lokale inwoners te voorzien voor irrigatie en huisgebruik, opbrengst voor beide economische en sociale voordelen.

Dit zal op zijn beurt bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het gebeid. Het toegankelijk maken van goedkope en schone energie voor iedereen is cruciaal om wereldwijde ongelijkheid te elimineren en het bouwen van een gezonde planeet waar iedereen kan streven.

“LONGi hecht grote waarde aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (UN SDGS) en gaat door met het promoten van hun integratie in onze zakelijke waardeketen. Het volledig integreren door promotie van duurzame ontwikkelingsconcepten en acties naar bedrijfsstrategieën en operaties” is wat Li Zhenguo zei, oprichter en president van LONGi, op de Stokholm +50 hoog niveau internationale conferentie. In het onlangs uitgebrachte duurzaamheidsrapport van het bedrijf, LONGi beschreef in detail haar praktijken en prestaties in ESG (Environmental, Social and Governance) in 2021, en antwoordde positief op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN door praktische bestuur richtlijnen en managementpraktijken.

Over LONGi

LONGi (Shanghai Beurscode: 601012) verbindt zich ertoe het meest waardevolle zonne-energietechnologiebedrijf ter wereld uit te bouwen. Met als missie "Goed gebruik maken van de zon en een groene energiewereld creëren", vasthoudend aan het merkconcept van "Stabiel en Betrouwbaar, Leidend door Wetenschap en Technologie", concentrerend op Wetenschappelijke en Technologische Innovatie, het streven naar Wereldwijde Behoeften van de klanten, het opbouwen van verdeelde oplossingen voor monokristallijn siliciumwafeltjes, batterijcomponenten, de industrie en de handel en het huishoudengebruik, en het oplossen van groene energie, vijf bedrijfssegmenten van waterstof energie-apparatuur, het vormen de mogelijkheid van "Groene Elektriciteit" + "Groene Waterstof" regeling om de wereldwijde nul-koolstof ontwikkeling te ondersteunen. In 2020 had LONGi het voortouw genomen om zich aan te sluiten bij de internationale initiatieven van Klimaatgroep RE100, EP100 en EV100. Door het formuleren van de wetenschappelijke koolstofdoelstelling SBTi, zou het de duurzame ontwikkeling van ondernemingen blijven bevorderen, de energierevolutie helpen en bijdragen tot de opbouw van een "Groene Aarde". Voor meer informatie kunt u terecht op: www.LONGi.com.