LONGi bekroond met zilveren duurzaamheidsbeoordeling door EcoVadis voor haar uitstekende ESG-prestaties

Wereldwijd nieuws
2024.4.30

LONGi heeft de Silver Sustainability Rating gekregen van EcoVadis, het internationale gezaghebbende beoordelingsplatform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze onderscheiding betekent dat LONGi goed presteert op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) en duurzaamheidsontwikkeling.

De EcoVadis medailles en badges worden toegekend aan bedrijven die het EcoVadis beoordelingsproces hebben doorlopen en een relatief sterk managementsysteem hebben laten zien dat rekening houdt met de duurzaamheidscriteria die zijn vastgelegd in de EcoVadis methodologie. De criteria om in aanmerking te komen voor medailles en badges worden regelmatig herzien.

De zilveren beoordeling plaatst LONGi in de top 15 procent van bedrijven die door EcoVadis zijn beoordeeld en is verdiend door EcoVadis' beoordeling in vier categorieën: milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop.  

EcoVadis is een wereldwijd ratingplatform dat gespecialiseerd is in het beoordelen van de prestaties van bedrijven op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). De methodologie is gebaseerd op internationale duurzaamheidsstandaarden, waaronder het Global Reporting Initiative, het United Nations Global Compact en ISO 26000. En omvat 220+ uitgavencategorieën en 180+ landen.

"De Silver Sustainability Rating van EcoVadis is een belangrijke erkenning van LONGi's ESG-prestaties en inzet voor duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd moedigt het ons aan om onze inspanningen verder te vergroten om innovatie op het gebied van groene energietechnologie te bevorderen en bij te dragen aan de wereldwijde doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen", aldus Ali Salman, ESG Manager voor LONGi in Europa.

LONGi heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen tot 2030 

LONGi heeft zijn strategie en toezeggingen op het gebied van duurzame ontwikkeling gedetailleerd beschreven in zijn Klimaatactie doelen 2023. Het bedrijf sloot zich ook aan bij klimaatinitiatieven zoals RE100, EP100, EV100 en nam deel aan de SBTi, waarmee het het eerste Chinese bedrijf werd dat aan alle vier de wereldwijde initiatieven deelnam. Van 2012 tot 2022 produceerde het bedrijf in totaal 290 GW aan fotovoltaïsche producten, goed voor meer dan 114 miljard kWh aan schone elektriciteit. Berekend aan de hand van de emissiefactoren van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), heeft LONGi 536 miljoen ton CO₂-uitstoot helpen voorkomen, wat gelijk staat aan 1,46% van de wereldwijde energiegerelateerde koolstofuitstoot in 2022.  

In 2023 heeft LONGi zijn SBTi-doelstelling voor de nabije toekomst uiteengezet, namelijk om de uitstoot van broeikasgassen binnen de operationele grenzen tegen 2030 met 60% te verminderen ten opzichte van de niveaus van 2020; de koolstofuitstoot van siliciummateriaal, cellen en glas zal met ten minste 20% worden verminderd ten opzichte van de niveaus van 2020. Vorig jaar werd de kortetermijndoelstelling van LONGi goedgekeurd door de SBTi en deze is in lijn met de 1,5 ℃-doelstelling van de Overeenkomst van Parijs.  

Groene energie produceren uit groene energie is de leidraad van LONGi 

LONGi volgt het concept van "Solar for Solar", dat het idee promoot en ondersteunt om groene energie te produceren met groene energie, waardoor de carbon footprint in het productieproces aanzienlijk wordt verminderd. Een van LONGi's testgebieden voor dit concept is de "Zero Carbon Factory" in Baoshan. In 2023 is 99,09% van de elektriciteit die door de fabriek wordt verbruikt afkomstig van hernieuwbare bronnen.  

De Zero Carbon Factory is het begin van een "Zero Carbon LONGi". 

Contactpersoon voor de pers

Nadine Bütow

Head of European Communications (DG)

nadinebuetow@longi.com

 

Timo Helmke

PR Manager Europe (DG)

timohelmke@longi.com