Fotovoltaische systeemoplossingen voor snelwegen

Het Ministerie van Verkeer en Vervoer gaf relevante adviezen uit om gestandaardiseerde onderzoeken naar modellen en technologieën voor het groene energie bouwen van de snelweg uit te voeren, om technologische specificaties voor fotovoltaische engineeringen voor snelweg op te stellen, en om mechanismen te onderzoeken om de ontwikkeling gedurende de hele levenscyclus van groene energie te beheren.