LONGi wordt gekozen in de eertse Nationale Douaneautoriteiten AEO bedrijvenregister van wederzijdse erkenning en waarneming

Wereldwijd nieuws
2022.4.20

De algemene douanediensten van de Volksrepubliek China heeft de laatste tijd de eerste 80 bedrijven in de AEO bedrijvenregister van wederzijdse erkenning en waarneming vrijgegeven. LONGi werd gekozen vanwege de gode naleving van de douanevoorschriften.

AEO is de afkorting van Authorised Economic Operator, wat "gecertificeerde marktdeelnemer" betekent. Het is een wereldwijd geaccepteerd certificeringssysteem voor internationale handelsondernemingen waarvoor de Werelddouaneorganisatie bepleit. Het staat voor het hoogste niveau van creditbewijs dat door de douane aan buitenlandse handelsondernemingen wordt afgeleverd, wat betekent dat de onderneming reeds de door de douane erkende hoogste kredietwaardigheid en het meest gestandaardiseerde management heeft.

Op dit moment is het certificeringssysteem erkend door 48 landen en regio's in de wereld, waaronder de Europese Unie, die overeenkomsten voor wederzijdse erkenning met de Chinese douane hebben ondertekend en AEO-bedrijf ontvangt dezelfde behandeling als de binnenlandse bedrijven met de hoogste kredietwaardigheid in landen van wederzijdse erkenning. AEO spelt een rol als "VIP-kaart" voor internationale handelsondernemingen om douaneprocedures te versnellen in relevante landen of regio's in de wereld. Ondernemingen die de certificering hebben verkregen kunnen het voorrecht van een reeks douanevoorzieningen genieten, zoals het laagste douane-inspectietarief, vrijstelling van borgstelling en voorrang van douane-inklaring om de bedrijfskosten verder te verlagen.

AEO-bedrijven van wederzijdse erkenning en waarneming zijn AEO-"modellen" opgesteld door de algemene douanediensten van de Volksrepubliek China en de selectievoorwaarden zijn strenger: ze moeten ook voldoen aan de eisen van AEO geavanceerde certificeringsbedrijven, de voorwaarden voor AEO-veldwaarneming en de nationale (lokale) industriële ketenleider of de aanmoediging en ondersteuning van de nationale (lokale) overheidsinstanties. Bovendien zullen bedrijven die representatief zijn in dezelfde branche (op dit gebied) als eerste worden aanbevolen en na de beoordeling van de algemene douanediensten van de Volksrepubliek China zullen ze geselecteerd worden.

Bedrijven die worden gekozen in de AEO bedrijvenregister van wederzijdse erkenning en waarneming fungeren als benchmark voor AEO geavanceerde certificeringsbedrijven en genieten van een aantal incentives, inclusief prioriteit om te worden geselecteerd als lid van de adviesgroep van bedrijven van de Werelddouaneorganisatie, prioriteit om deel te nemen aan hervormingsprojecten en gerelateerde hervormingen van douane, prioritaire deelname aan ondernemingsbeoordeling door lokale overheden, evenals de taak om de AEO internationale wederzijdse erkenning en waarneming in acht te nemen en AEO wederzijdse erkenning en waarneming voor de douane van bezoekende landen van wederzijdse erkenning ter plaatse te bieden. Ook bevordert het de ondertekening van AEO-overeenkomsten voor wederzijdse erkenning tussen bezoekende landen en ons land. Daarom is de selectie als AEO-bedrijven van wederzijdse erkenning en waarneming een hoge erkenning voor de onderneming om de AEO-certificeringsnorm en het kredietsysteem van import en export te implementeren. Bovendien is het ook een hoge erkenning van het vermogen van de onderneming om de naleving van de douanevoorschriften te voldoen en het is een krachtige drager om het binnenlandse en internationale imago van de onderneming te verbeteren.

Als 's werelds grootste zonnetechnologiebedrijf houdt LONGi zich altijd aan de kernwaarden "betrouwbaarheid, toegevoegde waarde en plezier" en besteedt aandacht aan de mogelijkheden van de naleving van de douanevoorschriften. In de toekomst zal het bedrijf volledig gebruik maken van de AEO bedrijvenregister van wederzijdse erkenning en waarneming en zich op klanten richten om de efficiëntie van de productlevering en de klanttevredenheid te blijven verbeteren en de globaliseringsstrategie van de onderneming aan te bevelen.

Over LONGi

LONGi (Shanghai Beurscode: 601012) verbindt zich ertoe het meest waardevolle zonne-energietechnologiebedrijf ter wereld uit te bouwen. Met als missie "Goed gebruik maken van de zon en een groene energiewereld creëren", vasthoudend aan het merkconcept van "Stabiel en Betrouwbaar, Leidend door Wetenschap en Technologie", concentrerend op Wetenschappelijke en Technologische Innovatie, het streven naar Wereldwijde Behoeften van de klanten, het opbouwen van verdeelde oplossingen voor monokristallijn siliciumwafeltjes, batterijcomponenten, de industrie en de handel en het huishoudengebruik, en het oplossen van groene energie, vijf bedrijfssegmenten van waterstof energie-apparatuur, het vormen de mogelijkheid van "Groene Elektriciteit" + "Groene Waterstof" regeling om de wereldwijde nul-koolstof ontwikkeling te ondersteunen. In 2020 had LONGi het voortouw genomen om zich aan te sluiten bij de internationale initiatieven van Klimaatgroep RE100, EP100 en EV100. Door het formuleren van de wetenschappelijke koolstofdoelstelling SBTi, zou het de duurzame ontwikkeling van ondernemingen blijven bevorderen, de energierevolutie helpen en bijdragen tot de opbouw van een "Groene Aarde". Voor meer informatie kunt u terecht op: www.LONGi.com.