Nieuw VN-rapport: Klimaatverandering neemt toe, snelle emissiereductie noodzakelijk

Wereldwijd nieuws
2022.4.11

Het afgelopen jaar was het "warmste ooit". De nationale gemiddelde temperatuur van 2021 bedroeg 10,53 ℃, 1,0 ℃ hoger dan normaal, het warmste jaar sinds 1951.

De Chinese Meteorologische Dienst heeft kortgeleden het Chinese klimaatbulletin voor 2021 uitgebracht, waarin duidelijk staat dat het klimaat in China in 2021 zichtbaar warme en natte kenmerken vertoont, overstromingen vaker voorkomen dan droogte, extreme weers- en klimaatgebeurtenissen vaker voorkomen, sterker zijn, wijdverspreid en gelijktijdig voorkomen, en het klimaat jaarafwijking vertoont.

Omslag van het laatste IPCC-rapport
Omslag van het laatste IPCC-rapport

En de dag voordat het communiqué werd vrijgegeven, heeft de VN Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) ook alarm geslagen: als de opwarming van de aarde de 1,5°C overschrijdt, zal dat onomkeerbare gevolgen hebben.

Het IPCC, dat in 1988 is opgericht, is het belangrijkste internationale orgaan voor de beoordeling van de wetenschappelijke aspecten van klimaatverandering en heeft tot dusver vijf evaluaties uitgebracht. In zijn laatste publicatie, Klimaatverandering 2022: gevolgen, aanpassing en kwetsbaarheid, heeft het IPCC een analyse gemaakt van de gevolgen van de klimaatcrisis, de manier waarop mensen zich kunnen aanpassen en emissies verlagen.

Hoewel de situatie niet optimistisch is, wordt in het verslag ook geconcludeerd dat "een leefbare toekomst nog steeds binnen bereik ligt": als de landen hun emissies onmiddellijk en op grote schaal verminderen, is er nog steeds een kans dat de mensen de temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw beperken tot 1,5°C, en zo een verdere verergering van extreme weersomstandigheden voorkomen.

De op wetenschap gebaseerde koolstofdoelstelling (SBTi) stelt ook dat het laatste IPCC-rapport een "definitieve oproep tot ontkoling" is en dat krachtige, snelle en langdurige wereldwijde vermindering van emissies zal helpen om de rampzalige effecten van klimaatverandering te beperken.

"Daarom benadrukt het IPCC de noodzaak van samenwerking tussen bedrijven, overheden en de maatschappij om maatregelen tegen klimaatverandering naar een hoger niveau te brengen en een duurzame en veerkrachtige toekomst op te bouwen." In een artikel op haar website stelt SBTi ( Wetenschap Gebaseerde Koolstof Doelstellingen) dat bedrijven met wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen hebben aangetoond dat vermindering van emissies, in overeenstemming met de klimaatwetenschap, zowel haalbaar als voordelig voor bedrijven is.

Li Zhenguo, oprichter en voorzitter van LONGi, was aanwezig op de 24e VN-conferentie over klimaatverandering en hield een toespraak
Li Zhenguo, oprichter en voorzitter van LONGi, was aanwezig op de 24e VN-conferentie over klimaatverandering en hield een toespraak

Al in 2016 begon LONGi met zijn koolstofvrije ontwikkeling, en in 2018 bracht LONGi het ontwikkelingsconcept "Solar for Solar" naar voren op de 24e VN-conferentie over klimaatverandering. 2020, LONGi sloot zich aan bij RE100, EP100, EV100 en Wetenschap Gebaseerde Koolstof Doelstelling (SBTi) de een na de ander, bijdragen aan koolstofvrije ontwikkeling door middel van groene energie. In 2021 zal LONGi zijn eerste "koolstofvrije fabriek" oprichten en zijn eerste witboek over klimaatactie publiceren.

Li Zhenguo, oprichter en voorzitter van Longi, is van mening dat "een bedrijf moet doen wat goed is voor de mensheid en de aarde, gevolgd door rekening te houden met de belangen van klanten, werknemers en aanverwante partijen, zodat het bedrijf op langere termijn vooruit kan".

Momenteel is het bouwen aan een duurzame toekomst een wereldwijde consensus geworden. LONGi hoopt het toepassingsgebied en de toepassingsscenario's van fotovoltaïsche energie door voortdurende technologische innovatie uit te breiden en de wereldwijde energietransformatie te bevorderen.

Als een wereldwijd leidend bedrijf in zonne-energietechnologie, voert LONGi actief de vereisten van de nationale "koolstofpiek" en "koolstofneutrale" strategieën uit, en stimuleert innovatief het concept van " zuivere energie maken van zuivere energie " in de PV-industrie terwijl het voortdurend zuivere energie creëert voor de wereld. Het concept "zuivere energie" in de PV-industrie.

Naast de productie stimuleert LONGi ook actief de groene ontwikkeling van de toeleveringsketen, door samen te werken met leveranciers, fabrikanten, logistieke dienstverleners, verkopers en gebruikers om de groene kenmerken van producten doeltreffend te beheren.

Volgens Longi's witboek over klimaatactie komt Longi zijn verbintenis om de uitvoering van vier internationale initiatieven te bevorderen actief na en heeft het aanzienlijke vooruitgang geboekt: voor het eerst heeft de onderneming de boekhouding en certificering van broeikasgasemissies in de hele waardeketen voltooid, en het gebruik van hernieuwbare elektriciteit zal in 2020 41,83% bedragen, wat overeenkomt met een vermindering van de broeikasgasemissies met 1,35 miljoen ton kooldioxide-equivalent, en de vijf fabrieken in Yunnan hebben het gebruik van hernieuwbare elektriciteit voor 100% bereikt. Nog belangrijker is dat Longi, in overeenstemming met de op wetenschap gebaseerde koolstof doelstelling (SBTi)-norm, voor het eerst zijn eigen doelstelling voor vermindering van emissies heeft voorgesteld: d.w.z. een vermindering met 60% van de broeikasgasemissies binnen zijn werking in 2030, met 2020 als basisjaar, en een vermindering met 20% van de koolstofemissie-intensiteit per ton silicium, per watt aan cellen en per ton aangekocht glas in 2030 in vergelijking met 2020.

Longi maakt al lange tijd van silicium wafers, modules en energiecentrales "een grote boom" en "een hectare bos" door middel van zonne-energietechnologie, en brengt zo voortdurend groene veranderingen naar de aarde. In de toekomst zal Longi aandringen op een koolstofarme en milieuvriendelijke ontwikkeling, een betere visie van "Solar for Solar" uitwerken en met praktische acties de nodige bijdrage leveren aan het wereldwijde beleid tegen de klimaatverandering.

Over LONGi

LONGi (Shanghai Beurscode: 601012) verbindt zich ertoe het meest waardevolle zonne-energietechnologiebedrijf ter wereld uit te bouwen. Met als missie "Goed gebruik maken van de zon en een groene energiewereld creëren", vasthoudend aan het merkconcept van "Stabiel en Betrouwbaar, Leidend door Wetenschap en Technologie", concentrerend op Wetenschappelijke en Technologische Innovatie, het streven naar Wereldwijde Behoeften van de klanten, het opbouwen van verdeelde oplossingen voor monokristallijn siliciumwafeltjes, batterijcomponenten, de industrie en de handel en het huishoudengebruik, en het oplossen van groene energie, vijf bedrijfssegmenten van waterstof energie-apparatuur, het vormen de mogelijkheid van "Groene Elektriciteit" + "Groene Waterstof" regeling om de wereldwijde nul-koolstof ontwikkeling te ondersteunen. In 2020 had LONGi het voortouw genomen om zich aan te sluiten bij de internationale initiatieven van Klimaatgroep RE100, EP100 en EV100. Door het formuleren van de wetenschappelijke koolstofdoelstelling SBTi, zou het de duurzame ontwikkeling van ondernemingen blijven bevorderen, de energierevolutie helpen en bijdragen tot de opbouw van een "Groene Aarde". Voor meer informatie kunt u terecht op: www.LONGi.com.