LONGi publiceert zijn jaarverslag voor 2021 en K1 2022

Wereldwijd nieuws
2022.5.5

LONGi heeft zijn 2021 en Q1 2022 jaarverslag vrijgegeven aan de wereldwijde aandeelhouders, waaruit blijkt dat het bedrijf zijn activiteiten stabiel heeft gehouden en aanzienlijke wereldwijde zendingen van producten heeft bereikt tijdens deze periode.

Volgens het rapport bedroegen de operationele inkomsten van LONGi in 2021 CNY 80,932 miljard, een stijging met 48,27% op jaarbasis. De nettowinst die tijdens de periode aan de moedermaatschappij kon worden toegerekend, bedroeg CNY 9,086 miljard, inclusief CNY 8,826 miljard nettowinst die werd afgetrokken van uitzonderlijke winsten en verliezen die toerekenbaar zijn aan aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen. De geconsolideerde brutomarge bedroeg 20,19% en de verhouding activa/passiva 51,31%, een daling met 8,07% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Met betrekking tot de resultaten voor K1 2022 heeft de onderneming operationele inkomsten behaald van CNY 18,595 miljard, een stijging van 17,29% ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, en blijft daarmee leider in de PV-industrie. LONGi ziet een aanzienlijk potentieel voor de wereldwijde energietransitie en gelegenheden in verband met het streven naar wereldwijde koolstofneutraliteit en heeft de doelstelling vastgesteld om in 2022 operationele inkomsten van meer dan CNY 100 miljard te realiseren.

Wafer & Module productie toont snelle groei en zendingen blijft nr. 1 wereldwijd

LONGi heeft in 2021 wafers verscheept ter waarde van 70,01 GW, verdeeld over externe verkoop van 33,92 GW en 36,09 GW voor intern gebruik, en heeft 38,52 GW monokristallijne modules verscheept, waarvan 37,24 GW voor externe verkoop en 1,28 GW voor intern gebruik. Gedurende deze periode nam de onderneming met zijn wereldwijde verkoopprestaties, marktaandeel en merkinvloed de 1e plaats wereldwijd in, met een totaal verscheept volume van binnenlandse en geëxporteerde modules boven de 2e plaats met meer dan 10GW.

In K1 2022 heeft LONGi 18,36 GW aan monokristallijne siliciumwafers verscheept, verdeeld over externe verkoop van 8,42 GW en 9,94 GW voor intern gebruik, en 6,44 GW aan monokristallijne modules verscheept, waarvan 6,35 GW voor externe verkoop en 0,09 GW voor intern gebruik.

Eind 2021 bedroeg de productiecapaciteit van de onderneming voor wafers, cellen en modules respectievelijk 105GW, 37GW en 60GW, waarbij de capaciteit voor 2022 wordt gericht op 150GW, 60GW en 85GW.

LONGi heeft voor 2022 streefcijfers vastgesteld van 90GW-100GW (inclusief intern gebruik) voor wafers en 50GW-60GW (inclusief intern gebruik) voor modules.

Globaliserings- en lokalisatiestrategie zorgt ervoor dat de bedrijfswereld een nieuwe fase kan beginnen

Als essentiële deelnemer aan de uitvoering van een globaliserings- en lokalisatiestrategie heeft LONGi een leidende positie bereikt in marktaandeel voor Greater China, Asia-Pacific, Europa, de VS, het Midden-Oosten & Afrika, de verkoop van modules bereikt het globale leiderschap wereldwijd in 2020 met de status geconsolideerd in 2021. Het bedrijf heeft nu fabrieken en commerciële netwerken in meer dan 150 landen en regio's over de hele wereld, met 49.967 vaste werknemers, waarvan 9.827 buiten het Chinese continent, goed voor 7,59% van het totaal.

Gezien de handelsgeschillen (WRO) en andere ad-hockwesties die een impact hebben op de fotovoltaïsche industrie in China, kan LONGi dankzij het voordeel dat het niet afhankelijk is van één enkele markt, constant goed presteren en aan de groeiverwachtingen voldoen. De voltooiing van de technische transformatie van de bestaande productielijnen zal de algemene coördinatie van de wereldwijde verkoop in verschillende regio's versterken, de transittijd van producten verkorten en de verzendingsniveaus van producten verder verhogen.

Duurzame investeringen in technologische O&O leidt tot industriële innovatie

LONGi blijft zich op lange termijn inzetten voor O&O in technologie. Vanaf de beursnotering van het bedrijf in 2012 tot 2021 bedroeg het samengestelde jaarlijkse groeipercentage van operationele inkomsten 53,52% en stegen de totale inkomsten van CNY 1,71 miljard tot meer dan CNY 80 miljard, een 47-voudige stijging. Het groeipercentage van de O&O-investeringen over de periode is bijna synchroon, in totaal meer dan CNY 10 miljard.

Vanaf 2021 had LONGi in totaal 1 387 geautoriseerde octrooien verkregen en CNY 4,394 miljard geïnvesteerd in technologische O&O, goed voor 5,43% van de inkomsten, een jaarlijkse toename van 69,55%. Alleen al in het afgelopen jaar heeft LONGi 7 keer het wereldrecord voor celomzettingsefficiëntie gebroken in verschillende technische disciplines en aanspraak gemaakt op algemeen leiderschap in nieuwe hoogefficiënte celtechnologieën waaronder n-type en p-type TOPCon en n-type en p-type HJT. De nieuwe zonneceltechnologie van het bedrijf zal in het derde kwartaal van 2022 in productie worden genomen.

Internationale organisaties valideren LONGi's bekende merk- en productkwaliteit

In 2021 erkende het U.S. Renewable Energy Testing Center (RETC) LONGi als een "High Achiever" voor voor het derde jaar op rij in zijn PV Module Index (PVMI) rapport en LONGi verdiende ook Top Performer status in PVEL's PV Module Reliability Scorecard.

Op Intersolar 2021 werd LONGi erkend als winnaar in de categorie Fotovoltaïek voor zijn module met hoog rendement uit de Hi-MO 5 (182 mm) serie, de prijs die wordt toegekend aan bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de industrie via technologische innovatie.

In 2021 werd LONGi opnieuw erkend op het TÜV Rheinland "All Quality Matters" Solar Congres, waarbij zijn Hi-MO 4 en Hi-MO 5 hoog-efficiënte modules onderscheiden werden voor respectievelijk Outdoor Energy Yield (Monofacial Group) en Energy Yield Simulation (Bifacial monokristallijne groep).

Bevordering van het Milieu-, Sociaal en Bestuursconcept (ESG) bij het bereiken van duurzaamheid

LONGi zet zich actief in voor duurzame ontwikkeling. In 2021 kondigde een ambitieuze belofte aan op de VN-conferentie over biodiversiteit (COP15) om de Baoshan-productielocatie van de onderneming in de provincie Yunnan tegen 2023 om te vormen tot zijn eerste " Net-nul-fabriek". De aankondiging van de belofte betekent het begin van "Net-zero LONGi" en de oprichting van een testveld voor het duurzame ontwikkelingsconcept "Solar for Solar" van het bedrijf.

In 2021 heeft LONGi op de COP26-top ook zijn eerste witboek over klimaatactie uitgebracht. Volgens het document zal de onderneming zich actief blijven inzetten om de uitvoering van de vier internationale initiatieven RE100, EV100, EP100 en SBTi te bevorderen.

In het jaarverslag van 2021 staat bovendien dat LONGi nu 40,19% hernieuwbare elektriciteit heeft gebruikt in zijn wereldwijde activiteiten en de uitstoot van broeikasgassen met 1.687.933 ton heeft verminderd via de drie disciplines van eigen stroomopwekkingsinstallaties, aankoop van stroomopwekkingsinstallaties van derden en aankoop van groene stroom op contractbasis.

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming met hoofdkwartier in Xi'an, de hoofdstad van de Noordwest-Chinese provincie Shaanxi, heeft LONGi CNY 10 miljoen gedoneerd aan de plaatselijke regering om de COVID-19-pandemie te bestrijden. De onderneming heeft ook CNY 15 miljoen gedoneerd aan de bevolking van de provincie Henan om hulp te bieden bij rampen na een zware overstroming.

In de toekomst zal LONGi zijn strategie van productleiderschap blijven versterken, met de creatie van waarde voor klanten als uitgangspunt. Het bedrijf zal technologische innovatie stimuleren met ambitieuze doelstellingen en zal voortdurend werken aan de verlaging van de productkosten en de verbetering van de efficiëntie en kwaliteit, waarbij het intensief blijft investeren in O&O en hoogwaardige resultaten blijft leveren aan klanten over de hele wereld.

Opmerking: De financiële cijfers in het jaarverslag 2021 en K1 2022 zijn vermeld in Chinese Yuan (CNY).