LONGi sluit zich aan bij initiatief 'Forward Faster' van UN Global Compact om vooruitgang te versnellen van actie door private sector en SDG's te bereiken

Wereldwijd nieuws
2023.11.9
links: Zhenguo Li, oprichter en voorzitter van LONGi
links: Zhenguo Li, oprichter en voorzitter van LONGi

LONGi sluit zich aan bij het nieuwe initiatief 'Forward Faster' bij het UN Private Sector Forum tijdens de SDG Summit 2023 in New York. Deze nieuwe wereldwijde beweging richt zich op de versnelling van actie door de private sector naar het tempo dat nodig is om te leveren op het gebied van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) en de 2030 Agenda te halen. Het Forward Faster initiatief richt zich op vijf actiegebieden: geslachtsgelijkheid, klimaatactie, leefbaar loon, veerkracht op het gebied van water en financiën & investeringen. 

LONGi heeft zich toegelegd op drie gedetailleerde doelstellingen op twee actiegebieden:  

Geslachtsgelijkheid 

  • Gelijke vertegenwoordiging, participatie en leiderschap in alle managementlagen tegen 2030. 
  • Gelijke beloning voor werk van gelijke waarde tegen 2030. 

Klimaatactie 

  • Bijdragen aan een rechtvaardige transitie door concrete stappen te nemen die de sociale impact verlagen van maatregelen ter beperking van en aanpassing aan klimaatverandering in samenwerking met stakeholders zoals medewerkers, bonden, gemeenschappen en leveranciers. 

Zhenguo Li, oprichter en president van LONGi, deelde zijn gedachten met andere deelnemers aan het forum en zei: "Hernieuwbare energie is essentieel voor het behalen van meerdere SDG's". Hij gelooft dat de ontwikkeling en bevordering van technologieën op het gebied van hernieuwbare energie niet alleen de basis zal leveren voor een schone energietransitie en vermindering van koolstofuitstoot, maar ook sociaal-economische groei zal bevorderen, banen zal creëren, energiezekerheid zal vergroten en gezondheid en onderwijsniveau zal verbeteren. 

Zhenguo Li zei ook: "Verhoogde investeringen en de bevordering van technologieën op het gebied van hernieuwbare energie kunnen haalbare oplossingen leveren voor de SDG's, terwijl er een duurzamere toekomst wordt gecreëerd voor wereldwijde sociale, economische en ecologische uitdagingen". 

Slechts 15% van de doelstellingen voor de Sustainable Development Goals liggen op schema  

Het initiatief 'Forward Faster' van UN Global Compact roept leiders uit het bedrijfsleven overal ter wereld op om meetbare, geloofwaardige en ambitieuze actie te ondernemen. Het is gericht op gebieden die het vermogen hebben om de vooruitgang te versnellen van alle 17 SDG's waar de private sector collectief de grootste en snelste impact kan hebben tegen 2030. 

Het SDG-voortgangsrapport dat eerder dit jaar werd uitgebracht door de secretaris-generaal van de VN António Guterres, toonde aan dat slechts 15 procent van de doelstellingen voor de Sustainable Development Goals op schema ligt. De vooruitgang bij 48 procent is zwak, onvoldoende en de vooruitgang bij 37 procent van de SDG’s is gestagneerd of zelfs achteruit gegaan. 

Sinds 2008 brengt het jaarlijkse Private Sector Forum (PSF) wereldwijde leiders bijeen bij de Verenigde Naties tijdens de High-Level UN General Assembly week om grote wereldwijde kwesties te bespreken, zoals klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Dit jaar werd het Forum gehouden bij een interactieve lunch als onderdeel van de SDG Summit 2023. 

Contactpersoon voor de pers

Nadine Bütow

Head of European Communications (DG)

nadinebuetow@longi.com

 

Timo Helmke

PR Manager Europe (DG)

timohelmke@longi.com