33,9%: LONGi vestigt een nieuw wereldrecord voor de efficiëntie van kristallijn silicium-perovskiet tandemzonnecellen

Wereldwijd nieuws
2023.11.10

LONGi heeft een nieuw wereldrecord gevestigd voor de efficiëntie van kristallijn silicium-perovskiet tandemzonnecellen: 33,9% – gecertificeerd door het Amerikaanse National Renewable Energy Laboratory (NREL). LONGi heeft hiermee het vorige record van 33,7% verbeterd dat in mei van dit jaar werd gevestigd door de King Abdullah University of Science & Technology (KAUST). Met het nieuwe record voor efficiëntie heeft het bedrijf voor het eerst de theoretische Shockley-Queisser-limiet (S-Q-limiet) van 33,7% voor single-junction zonnecellen voor alle celmaterialen overschreden. Dit levert significant empirisch bewijs voor de superioriteit van kristallijn silicium-perovskiet tandemzonnecellen ten opzichte van hun kristallijn silicium single-junction tegenhangers in termen van efficiëntie. 

Deze doorbraak van LONGi is de meest recente vooruitgang na de eerdere records met een efficiëntie van 31,8%, aangekondigd op 24 mei op de SNEC 2023, en 33,5% op 14 juni op de Intersolar Europe 2023. 

LONGi bezit efficiëntierecords voor twee technologieën 

Dr. Xixiang Xu, wetenschappelijk hoofd en vice-voorzitter van het LONGi Central R&D Institute, is er erg trots op dat LONGi nu twee efficiëntierecords voor zonnecellen in handen heeft: 33,9% voor perovskiet-kristallijn silicium tandemzonnecellen en 26,81% voor silicium heterojunctiecellen. Dit onderstreept de toewijding van LONGi om niet slechts één, maar meerdere zonneceltechnologieën voortdurend te ontwikkelen, met een duidelijk doel voor ogen: het creëren van zonne-energieproducten met een steeds hoger rendement om de wereldwijde energietransitie te bevorderen. 

Zhenguo Li, oprichter en voorzitter van LONGi, zei: "Het rendement van zonnecellen is een bepalende factor en referentie voor het evalueren van het potentieel van fotovoltaïsche technologieën. Als belangrijkste zonneceltechnologie met een marktaandeel van meer dan 90%, moet het rendement van kristallijn silicium single-junction cellen voortdurend worden verbeterd." 

De efficiëntie van kristallijn silicium single-junction cellen nadert momenteel de theoretische limiet van 29,4%. De theoretische limiet voor de efficiëntie van kristallijn silicium-perovskiet tandemzonnecellen ligt bij 43% en het wordt gezien als de belangrijkste technische oplossing om de efficiëntielimiet van kristallijn silicium single-junction cellen te doorbreken. De kristallijn silicium-perovskiet tandemtechnologie biedt nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie zonneceltechnologie met hoog rendement. Dit betekent dat hetzelfde oppervlak, dat dezelfde hoeveelheid licht absorbeert, meer elektriciteit kan opwekken. 

Jiang Hua, plaatsvervangend secretaris-generaal van de China Photovoltaic Industry Association (CPIA), zei dat het nieuwe wereldrecord van een efficiëntie van 33,9% van LONGi betekent dat het onderzoek naar en de ontwikkeling van de kristallijn silicium-perovskiet tandemzonneceltechnologie van het bedrijf wereldwijd toonaangevend is. Jiang Hua wees erop dat de fotovoltaïsche industrie een kostengeoriënteerde industrie is en dat kostenverlaging en efficiëntieverbetering de kern van de ontwikkeling vormen. Het continu verbeteren van de conversie-efficiëntie van zonnecellen is een effectieve maatregel om de LCOE te verlagen. Zodra deze hoogwaardige zonneceltechnologie daadwerkelijk het stadium van massaproductie bereikt, zullen de kosten voor de zonne-energieopwekking in vergelijking met eerdere technologieën aanzienlijk dalen, wat volgens Hua gunstig is om de groei van de zonne-energiemarkt wereldwijd te stimuleren. De groei van de zonne-energiemarkt zal ook de drijvende kracht zijn achter de energietransitie wereldwijd. 

Zhenguo Li herhaalde dat LONGi de veranderingen in de industrie nauwlettend volgt en zich altijd zal richten op de voor het bedrijf belangrijkste factoren: kostenverlaging, efficiëntieverbetering en innovatie. "LONGi heeft zich altijd bereid getoond om meer te investeren in het onderzoek van geavanceerde technologieën en de verdere ontwikkeling ervan. Lange tijd hebben we verschillende technologische routes in O&O uitgezet en met meerdere partijen samengewerkt om efficiënte modellen en gezamenlijke innovatiemechanismen te creëren. Dit helpt niet alleen LONGi, maar ook andere spelers in de PV-industrie." 

Contactpersoon voor de pers

Nadine Bütow

Head of European Communications (DG)

nadinebuetow@longi.com

 

Timo Helmke

PR Manager Europe (DG)

timohelmke@longi.com