โซลูชันสำหรับบ้านพักอาศัยแบบมาตรฐาน

โซลูชันสำหรับบ้านพักอาศัยแบบมาตรฐานของเราเหมาะสำหรับหลังคาทรงแบบและทรงสูง เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองและจำหน่ายส่วนเกินแก่กริดไฟฟ้า.