LONGi cam kết đảm bảo khả năng truy cập kỹ thuật số cho tất cả khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi liên tục cải thiện trải nghiệm người dùng cho mọi người và áp dụng các tiêu chuẩn về khả năng truy cập có liên quan.

Trạng thái phù hợp

Nguyên tắc truy cập nội dung web (WCAG) xác định các yêu cầu đối với nhà thiết kế và nhà phát triển để cải thiện khả năng truy cập cho người khuyết tật. Nó xác định ba cấp độ phù hợp: Cấp A, Cấp AA và Cấp AAA. Trang web của chúng tôi tuân thủ một phần với WCAG 2.1 cấp độ AA. Tuân thủ một phần có nghĩa là một số phần của nội dung không hoàn toàn tuân thủ Tiêu chuẩn khả năng truy cập.

Tính năng của khả năng truy cập

  • Điều hướng bàn phím hiệu quả – nội dung của chúng tôi có thể được truy cập bằng bàn phím.
  •  Độ tương phản màu sắc cao – cải thiện độ tương phản của văn bản trên hình ảnh cũng như các liên kết và nút quan trọng.
  •  Thẻ ngữ nghĩa tiêu chuẩn – giúp người đọc nhận biết chính xác nội dung và thao tác.
  •  Tương thích với trình đọc màn hình – nghe và tương tác với trang web bằng trình đọc màn hình, chẳng hạn như VoiceOver của Apple.

Thông số kỹ thuật

Khả năng truy cập trang web của chúng tôi dựa trên các công nghệ sau để hoạt động với sự kết hợp cụ thể giữa trình duyệt web và bất kỳ công nghệ hoặc plugin hỗ trợ nào được cài đặt trên máy tính của bạn:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript

Các công nghệ này được dựa vào để tuân thủ với các tiêu chuẩn về khả năng truy cập được sử dụng.

 

Hạn chế và giải pháp thay thế

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo khả năng truy cập của YAJA.com, nhưng có thể có một số hạn chế. Dưới đây là mô tả về các hạn chế đã biết và các giải pháp tiềm năng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn nhận thấy một vấn đề không được liệt kê ở dưới.

Những hạn chế đã biết của longi.com:

  •  Video: Hầu hết các video không có phụ đề hoặc kịch bản.

 

Phương pháp đánh giá

LONGi đánh giá khả năng truy cập của longi.com bằng các phương pháp sau:

  • Tự đánh giá

Phản hồi

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn về khả năng truy cập của longi.com. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn gặp phải rào cản về khả năng truy cập trên longi.com. Chúng tôi cố gắng trả lời mọi ý kiến càng sớm càng tốt.