Hỏi tính xác thực thành phần lá Longi

Chỉ hỗ trợ mô-đun sản xuất vào tháng 12 năm 2021 với mã QR
Thành phần chuỗi là chuỗi số phía sau bảng thành phần, như đã hiển thị trong hình ảnh.