Giải pháp quang điện trong nông, lâm, ngư nghiệp và chăn nuôi

Trường hợp ứng dụng

Dựa trên các giải pháp năng lượng xanh hàng đầu thế giới, thông qua việc sử dụng toàn diện đất đai, nó có thể hiện thực hóa sản xuất điện trên mô-đun, và trồng cây, chăn nuôi, nuôi cá dưới mô-đun.

  • Giải pháp bổ sung quang điện trong nông nghiệp
  • Giải pháp bổ sung quang điện trong lâm nghiệp
  • Giải pháp bổ sung quang điện trong chăn nuôi
  • Giải pháp bổ sung quang điện trong ngư nghiệp
隆基农光互补一体化方案

Giải pháp bổ sung quang điện trong nông nghiệp

Kết hợp quang điện với trồng trọt nông nghiệp, phát điện quang điện và trồng trọt đồng thời, hiện thực hóa việc sử dụng toàn diện năng lượng mặt trời và thâm canh đất đai, nhiều tầng. Đồng thời, làm cho việc trồng trọt nông nghiệp trở lên sạch, năng suất cao và hiệu quả. Để nguồn năng lượng sạch của năng lượng mặt trời có thể được phát triển và tận dụng triệt để.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp bổ sung quang điện trong lâm nghiệp

Đối với các môi trường địa lý khác nhau, việc kết hợp trồng rừng kinh tế với quy mô lớn và phát điện quang điện không chỉ cải thiện hiệu quả tình trạng địa chất mà còn làm tăng đáng kể thu nhập toàn diện của đất.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh Khác

Giải pháp bổ sung quang điện trong chăn nuôi

Ứng dụng việc phát điện chuyển đổi từ quang điện để xây dựng các trang trại chăn nuôi, sử dụng công nghệ sinh học hiện đại, công nghệ thông tin, vật liệu mới và thiết bị tiên tiến .v.v. đã được thực hiện tích hợp và đổi mới mô hình chăn nuôi sinh thái và công nghệ nông nghiệp tuần hoàn, hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp bổ sung quang điện trong ngư nghiệp

Kết hợp nuôi trồng thủy sản với phát điện quang điện. Dãy các mô-đun quang điện được lắp đặt phía trên mặt nước của ao cá, bên dưới mô-đun quang điện có thể được sử dụng để nuôi tôm cá. Dãy mô-đun quang điện cũng có thể là nơi trú ẩn tốt cho cá, hình thành mô hình phát điện kiểu mới “Trên phát điện, dưới nuôi cá”.

Tìm hiểu thêm
隆基农光互补一体化方案

Giải pháp bổ sung quang điện trong nông nghiệp

Kết hợp quang điện với trồng trọt nông nghiệp, phát điện quang điện và trồng trọt đồng thời, hiện thực hóa việc sử dụng toàn diện năng lượng mặt trời và thâm canh đất đai, nhiều tầng. Đồng thời, làm cho việc trồng trọt nông nghiệp trở lên sạch, năng suất cao và hiệu quả. Để nguồn năng lượng sạch của năng lượng mặt trời có thể được phát triển và tận dụng triệt để.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp bổ sung quang điện trong lâm nghiệp

Đối với các môi trường địa lý khác nhau, việc kết hợp trồng rừng kinh tế với quy mô lớn và phát điện quang điện không chỉ cải thiện hiệu quả tình trạng địa chất mà còn làm tăng đáng kể thu nhập toàn diện của đất.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh Khác

Giải pháp bổ sung quang điện trong chăn nuôi

Ứng dụng việc phát điện chuyển đổi từ quang điện để xây dựng các trang trại chăn nuôi, sử dụng công nghệ sinh học hiện đại, công nghệ thông tin, vật liệu mới và thiết bị tiên tiến .v.v. đã được thực hiện tích hợp và đổi mới mô hình chăn nuôi sinh thái và công nghệ nông nghiệp tuần hoàn, hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp bổ sung quang điện trong ngư nghiệp

Kết hợp nuôi trồng thủy sản với phát điện quang điện. Dãy các mô-đun quang điện được lắp đặt phía trên mặt nước của ao cá, bên dưới mô-đun quang điện có thể được sử dụng để nuôi tôm cá. Dãy mô-đun quang điện cũng có thể là nơi trú ẩn tốt cho cá, hình thành mô hình phát điện kiểu mới “Trên phát điện, dưới nuôi cá”.

Tìm hiểu thêm

Giá trị giải pháp

Thông qua việc sử dụng toàn diện đất đai, có thể thu được lợi ích kép của việc phát điện quang điện và nông, lâm, ngư nghiệp và chăn nuôi.

隆基农林牧渔光伏解决方案价值 - 一站式服务

Dịch vụ một cửa

Lập kế hoạch, thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì quản lý toàn bộ vòng đời, nâng cao mức thu nhập tổng thể của dự án

隆基农林牧渔光伏解决方案价值 - 全生命周期覆盖

Quản lý vận hành và bảo trì toàn bộ vòng đời

Vận hành và bảo trì trong toàn bộ vòng đời, bảo vệ lợi ích của khách hàng

隆基农林牧渔光伏解决方案价值 - 社会经济双效益

Phát triển cả lợi ích xã hội và kinh tế

Giảm giá điện, cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế

Quang điện + phát triển tích hợp đa dạng
Theo mục tiêu carbon kép, ngành công nghiệp quang điện sẽ mở ra sự phát triển nhanh chóng, và cũng sẽ hội nhập sâu hơn với các ngành công nghiệp khác. LONGi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho việc tích hợp quang điện với các ngành công nghiệp khác, nhằm nâng cao khả năng phát điện của các nhà máy quang điện và thu nhập của các ngành công nghiệp liên quan khác.
Hình ảnh Ca