Giải pháp nhiều tình huống của nhà ở

Các giải pháp nhiều tình huống nhà ở của LONGi dành riêng cho các dự án quang điện trong các tình huống ứng dụng đặc biệt. Thông qua đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp của LONGi, các mô-đun quang điện và tình huống ứng dụng được kết hợp hoàn hảo để tối đa hóa giá trị của khách hàng.