Hình ảnh Khác

Mạng lưới phân phối

Chúng ta tìm thấy chúng ở những nhà phân phối có thẩm quyền trên khắp Việt Nam.

Liên lạc với chúng tôi

LONGi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, kiến thức chuyên nghiệp về NHÀ máy điện PV và giải pháp trạm sạc, và khả năng O&M đầy đủ vòng đời.

Liên lạc với chúng tôi