Giải pháp tích hợp lưu trữ tải mạng nguồn

Thông qua tình hình tối ưu hóa nhu cầu thực tế của phụ tải, tích hợp nguồn điện và nguồn lưới điện, hỗ trợ các công nghệ tiên tiến như lưu trữ năng lượng linh hoạt và đổi mới cơ chế, thể chế, hướng tới mục tiêu an toàn, xanh và hiệu quả cao, đổi mới mô hình sản xuất và tiêu thụ điện, để xây dựng hệ thống điện thế hệ mới có mức độ tích hợp cao giữa nguồn, mạng, và phụ tải, tìm hiểu lộ trình phát triển và thực hiện sự phối hợp chuyên sâu giữa lưu trữ tải mạng nguồn.