Giải pháp trạm phát quang điện thân thiện

Trạm phát quang điện thân thiện là chỉ trạm điện “bốn tốt” thân thiện với lưới điện, thân thiện với môi trường, thân thiện với hệ thống và thân thiện với lợi ích. Theo các tình huống lắp đặt khác nhau, chúng được chia thành đất bằng phẳng rộng lớn, đất đồi núi thông thường, đất đồi núi phức tạp và trạm điện trên mặt nước quy mô lớn.