Hình ảnh Khác

Về LONGi

Cam kết trở thành công ty công nghệ năng lượng mặt trời có giá trị nhất thế giới

Hiện diện toàn cầu của LONGi
LONGi có cơ sở sản xuất và điểm bán hàng tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Trong số đó, trung quốc, Việt Nam, Malaysia có cơ sở sản xuất và thiết lập các điểm bán hàng tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ, Úc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các nước khác.
6
Cửa hàng dịch vụ bán hàng
7
Bases de production LONGi en Chine
2
Bases de production LONGi à l'étranger
1
Nhà máy sản xuất thiết bị hydro
global-map
Yunan
Ningxia
Jiangsu
Xian
Zhejiang
Anhui
Datong
Kuching
Việt Nam
Ấn Độ
Nhật Bản
Mỹ
Hong_Kong
Úc
Đức
Hà Lan
Trụ sở tập đoàn LONGi
Số 8369 đường Thượng Uyển, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tây An
Cơ sở sản xuất nội địa của LONGi
LONGi có 7 cơ sở sản xuất chính ở Trung Quốc, đặt tại Vân Nam, Ninh Hạ, Giang Tô, Thiểm Tây, Chiết Giang, An Huy và Sơn Tây, trong đó căn cứ Vân Nam và Ninh Hạ là hai cơ sở sản xuất lớn nhất ở Trung Quốc.
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp Vân Nam
Cơ sở sản xuất Vân Nam chủ yếu bao gồm 7 nhà máy, đó là: Nhà máy đơn tinh thể ở Bảo Sơn, Nhà máy đơn tinh thể ở Lệ Giang, Nhà máy cắt tấm ở Sở Hùng, Nhà máy cắt tấm ở Dụ Phong, Nhà máy đơn tinh thể ở Hoa Bình, Nhà máy đơn tinh thể ở Đẳng Trùng, Nhà máy cắt tấm đơn tinh thể ở Khúc Tĩnh
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp Ninh Hạ
Cơ sở sản xuất Ninh Hạ chủ yếu bao gồm 5 nhà máy, đó là: Nhà máy đơn tinh thể ở Ngân Xuyên, Nhà máy cắt tấm ở Ngân Xuyên, Nhà máy pin ở Ngân Xuyên, Nhà máy mô-đun ở Ngân Xuyên và Nhà máy đơn tinh thể ở Trung Ninh
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp Giang Tô
Cơ sở sản xuất Giang Tô chủ yếu bao gồm 5 nhà máy, đó là: Nhà máy thiết bị sản xuất hydro ở Vô Tích, Nhà máy cắt tấm ở Vô Tích, Nhà máy pin ở Thái Châu, Nhà máy mô-đun ở Thái Châu và Nhà máy mô-đun ở Giang Tô
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp Tây An
Cơ sở sản xuất Thiểm Tây chủ yếu bao gồm 5 nhà máy, đó là: Nhà máy cắt tấm ở Tây An, Nhà máy mô-đun ở Tây An, Nhà máy pin hàng không vũ trụ ở Tây An, Nhà máy pin ở Cao Lăng Tây An, Nhà máy mô-đun ở Hàm Dương
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp Chiết Giang
Cơ sở sản xuất Chiết Giang chủ yếu bao gồm 2 nhà máy, đó là: Nhà máy mô-đun ở Tuần Châu và Nhà máy mô-đun ở Gia Hưng
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp An Huy
Cơ sở sản xuất An Huy chủ yếu bao gồm 2 nhà máy, đó là: Nhà máy mô-đun ở Chu Châu và Nhà máy pin ở Hợp Phì
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp Đại Đồng
Cơ sở sản xuất Sơn Tây chủ yếu là nhà máy sản xuất mô-đun ở Đại Đồng
Cơ sở sản xuất ở nước ngoài của LONGi
Cho đến nay, các cơ sở sản xuất ở nước ngoài của LONGi chủ yếu bao gồm hai cơ sở là Kuching (Malaysia) và ở Việt Nam, và một cơ sở ở Ấn Độ đang được lên kế hoạch.
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp LONGi Kuching
Cơ sở sản xuất Kuching chủ yếu bao gồm 4 nhà máy, đó là: Nhà máy kéo tinh thể ở Kuching, Nhà máy cắt tấm ở Kuching, Nhà máy pin ở Kuching và Nhà máy mô-đun ở Kuching
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp LONGi ở Việt Nam
Cơ sở sản xuất tại Việt Nam chủ yếu bao gồm 2 nhà máy: Nhà máy pin ở Việt Nam và Nhà máy mô-đun ở Việt Nam
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp LONGi ở Ấn Độ (kế)
Cơ sở sản xuất của Ấn Độ chủ yếu bao gồm 2 nhà máy, đó là: Nhà máy pin ở Ấn Độ và Nhà máy mô-đun ở Ấn Độ
LONGi có 7 cơ sở sản xuất chính ở Trung Quốc, đặt tại Vân Nam, Ninh Hạ, Giang Tô, Thiểm Tây, Chiết Giang, An Huy và Sơn Tây, trong đó căn cứ Vân Nam và Ninh Hạ là hai cơ sở sản xuất lớn nhất ở Trung Quốc.
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp Vân Nam
Cơ sở sản xuất Vân Nam chủ yếu bao gồm 7 nhà máy, đó là: Nhà máy đơn tinh thể ở Bảo Sơn, Nhà máy đơn tinh thể ở Lệ Giang, Nhà máy cắt tấm ở Sở Hùng, Nhà máy cắt tấm ở Dụ Phong, Nhà máy đơn tinh thể ở Hoa Bình, Nhà máy đơn tinh thể ở Đẳng Trùng, Nhà máy cắt tấm đơn tinh thể ở Khúc Tĩnh
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp Ninh Hạ
Cơ sở sản xuất Ninh Hạ chủ yếu bao gồm 5 nhà máy, đó là: Nhà máy đơn tinh thể ở Ngân Xuyên, Nhà máy cắt tấm ở Ngân Xuyên, Nhà máy pin ở Ngân Xuyên, Nhà máy mô-đun ở Ngân Xuyên và Nhà máy đơn tinh thể ở Trung Ninh
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp Giang Tô
Cơ sở sản xuất Giang Tô chủ yếu bao gồm 5 nhà máy, đó là: Nhà máy thiết bị sản xuất hydro ở Vô Tích, Nhà máy cắt tấm ở Vô Tích, Nhà máy pin ở Thái Châu, Nhà máy mô-đun ở Thái Châu và Nhà máy mô-đun ở Giang Tô
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp Tây An
Cơ sở sản xuất Thiểm Tây chủ yếu bao gồm 5 nhà máy, đó là: Nhà máy cắt tấm ở Tây An, Nhà máy mô-đun ở Tây An, Nhà máy pin hàng không vũ trụ ở Tây An, Nhà máy pin ở Cao Lăng Tây An, Nhà máy mô-đun ở Hàm Dương
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp Chiết Giang
Cơ sở sản xuất Chiết Giang chủ yếu bao gồm 2 nhà máy, đó là: Nhà máy mô-đun ở Tuần Châu và Nhà máy mô-đun ở Gia Hưng
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp An Huy
Cơ sở sản xuất An Huy chủ yếu bao gồm 2 nhà máy, đó là: Nhà máy mô-đun ở Chu Châu và Nhà máy pin ở Hợp Phì
Hình ảnh Khác
Cụm công nghiệp Đại Đồng
Cơ sở sản xuất Sơn Tây chủ yếu là nhà máy sản xuất mô-đun ở Đại Đồng