Giải pháp ngành công nghiệp

Trường hợp ứng dụng

Dựa trên các giải pháp nguồn năng lượng xanh dẫn đầu thế giới để thực hiện tích hợp hữu cơ cao độ "điện xanh + hydro xanh", thực hiện năng lượng hydro thay thế nguồn năng lượng truyền thống và hydro có thể thay thế carbon như một chất khử để thực hiện khử cacbon trong nhiều loại quy trình công nghệ.

  • Giải pháp khử cacbon tiêu thụ năng lượng cao
  • Giải pháp ngành dầu khí
高耗能脱碳方案

Giải pháp khử cacbon tiêu thụ năng lượng cao

Quang điện là năng lượng xanh và sạch, có thể phối hợp phát điện với các nhà máy điện tự cung cấp của các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng cao để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. giúp các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng cao thực hiện mục tiêu cacbon kép.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh Khác

Giải pháp ngành dầu khí

Giúp các doanh nghiệp dầu thực hiện chuyển đổi xanh và nâng cao ba giá trị quan trọng là bảo vệ môi trường, xã hội và thương hiệu trong ngành. Giá trị bảo vệ môi trường: Có thể giảm tiêu thụ năng lượng và cải thiện đời sống của người dân; giá trị xã hội: Cải thiện môi trường khu vực và nâng cao trình độ dịch vụ công cộng; giá trị thương hiệu: Giảm chi phí vận hành dài hạn và tăng giá trị tài sản thương hiệu.

Tìm hiểu thêm
高耗能脱碳方案

Giải pháp khử cacbon tiêu thụ năng lượng cao

Quang điện là năng lượng xanh và sạch, có thể phối hợp phát điện với các nhà máy điện tự cung cấp của các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng cao để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. giúp các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng cao thực hiện mục tiêu cacbon kép.

Tìm hiểu thêm
Hình ảnh Khác

Giải pháp ngành dầu khí

Giúp các doanh nghiệp dầu thực hiện chuyển đổi xanh và nâng cao ba giá trị quan trọng là bảo vệ môi trường, xã hội và thương hiệu trong ngành. Giá trị bảo vệ môi trường: Có thể giảm tiêu thụ năng lượng và cải thiện đời sống của người dân; giá trị xã hội: Cải thiện môi trường khu vực và nâng cao trình độ dịch vụ công cộng; giá trị thương hiệu: Giảm chi phí vận hành dài hạn và tăng giá trị tài sản thương hiệu.

Tìm hiểu thêm

Giá trị giải pháp

Giải quyết các vấn đề về mức tiêu thụ điện xanh thấp trong các doanh nghiệp công nghiệp và khai khoáng, áp lực phát thải carbon cao và khó đạt được các chỉ tiêu kiểm soát kép

隆基太阳能光伏工业解决方案价值-改善生态环境

Cải thiện môi trường sinh thái

Tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, cải thiện môi trường và tạo ra các lợi ích xã hội tốt

隆基太阳能光伏工业解决方案价值-发展绿色工业

Phát triển công nghiệp xanh

Giúp các công ty sử dụng nhiều năng lượng phát triển các khu công nghiệp xanh

隆基太阳能光伏工业解决方案价值-助力双碳目标

Đạt được mục tiêu carbon kép

Giúp các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng cao đạt được mục tiêu carbon kép

Giải pháp Công nghiệp Xanh
Một hệ thống công nghiệp mới với nguồn năng lượng sạch là hệ thống nguồn năng lượng chính, thúc đẩy bảo vệ môi trường và xanh toàn diện của trái đất.
Hình ảnh Khác