Giải pháp khử cacbon tiêu thụ năng lượng cao

Các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng cao, chẳng hạn như các công ty thép và hóa chất, sẽ tạo ra một lượng lớn khí thải carbon trong quá trình sinh thái. Là một loại năng lượng xanh và sạch, quang điện có thể phối hợp phát điện với các nhà máy điện của các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng cao để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Phát điện quang điện cũng có thể tạo ra hydro xanh, hydro có thể thay thế carbon như một chất khử để thực hiện khử cacbon trong nhiều loại quy trình công nghệ, giúp các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng cao đạt được mục tiêu cacbon kép.