Giải pháp ngành dầu khí

Giá trị bảo vệ môi trường: có thể giảm tiêu thụ năng lượng và cải thiện đời sống của người dân Giá trị xã hội: cải thiện môi trường khu vực và nâng cao mức độ dịch vụ công cộng Giá trị thương hiệu: giảm chi phí vận hành dài hạn và tăng giá trị tài sản thương hiệu