Giải pháp tích hợp bổ sung quang điện trong nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản kết hợp với phát điện quang điện. Dãy mô-đun quang điện được lắp đặt phía trên mặt nước của ao cá, nước bên dưới mô-đun quang điện có thể được sử dụng để nuôi tôm cá. Dãy quang điện cũng có thể là nơi trú ẩn tốt cho nuôi cá, hình thành mô hình phát điện mới "Trên phát điện, dưới nuôi cá".