Giải pháp tích hợp bổ sung quang điện trong lâm nghiệp

Đối với các môi trường địa lý khác nhau, việc kết hợp trồng rừng kinh tế với quy mô lớn và phát điện quang điện không chỉ cải thiện hiệu quả tình trạng địa chất mà còn làm tăng đáng kể thu nhập toàn diện của đất.