Giải pháp tích hợp bổ sung quang điện trong nông nghiệp

Kết hợp phát điện quang điện với các ngành liên quan đến nông nghiệp để trồng nông nghiệp xanh, năng suất cao và hiệu quả, đồng thời làm cho năng lượng mặt trời, một loại năng lượng sạch, được phát triển và sử dụng đầy đủ