Giải pháp tích hợp bổ sung quang điện trong chăn nuôi

Ứng dụng việc phát điện chuyển đổi từ quang điện để xây dựng các trang trại chăn nuôi, sử dụng công nghệ sinh học hiện đại, công nghệ thông tin, vật liệu mới và thiết bị tiên tiến .v.v. đã được thực hiện tích hợp và đổi mới mô hình chăn nuôi sinh thái và công nghệ nông nghiệp tuần hoàn, hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi.