Sáng kiến ​​toàn cầu EP100 do Tổ chức khí hậu toàn cầu khởi xướng, khuyến khích doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu suất năng lượng, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải thông qua tích hợp các mục tiêu năng lượng và điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Tính đến tháng 9 năm 2020, trên thế giới đã có 105 doanh nghiệp đa quốc gia tham gia sáng kiến ​​EP100.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2020, tại Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 3, LONGi tuyên bố đã tham gia sáng kiến ​​EV100 do Tổ chức khí hậu toàn cầu khởi xướng đồng thời cũng tham gia sáng kiến ​​EP100, cam kết lấy năm 2015 là năm cơ sở, sẽ hoàn thành sự sắp xếp phân công của hệ thống quản lý năng lượng trước năm 2025, và nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng lên 35%.