Sáng kiến ​​mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học (SBTi) là một sáng kiến ​​toàn cầu, do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu thông tin môi trường toàn cầu (CDP), Viện nghiên cứu tài nguyên thế giới (WRI) và dự án Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc (UNGC) khởi xướng vào năm 2015. Sáng kiến ​​cung cấp các nguồn lực cụ thể và hướng dẫn thực tiễn đối với từng ngành nghề khác nhau, giúp doanh nghiệp tự đặt mục tiêu riêng cho mình về giảm phát thải phù hợp với báo cáo đánh giá của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), thấp hơn nhiều so với mức khử cacbon là 2°C hoặc 1,5°C.

Vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới lần thứ 27, Cổ phần LONGi đã chính thức tham gia Sáng kiến ​​toàn cầu "Mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học" (SBTi), đồng thời đệ trình bản cam kết mục tiêu cacbon khoa học. Sau khi chính thức trình bản cam kết mục tiêu cacbon khoa học, LONGi đang thiết lập mục tiêu cacbon khoa học dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của ủy ban khởi xướng, sẽ công bố trước công chúng sau khi được ủy ban thẩm duyệt.