Dự án phát điện BIPV của nhà máy Gia Hưng LONGi

Kế hoạch

 • Tên dự án
  Nhà máy Jiaxing LONGi xây dựng BIPV
  Địa chỉ dự án
  Gia Hưng-Chiết Giang
 • Giảm lượng phát thải trong 25 năm
  ≈385000000kW·h
  Giảm lượng phát thải trong 25 năm
  ≈383845tấn
Điểm nổi bật của công nghệ