LONGi LỌT TOP50 DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2022 DO FOBES TRUNG QUỐC BÌNH CHỌN

Tin tức LONGi
2023.2.8

Ngày 7 tháng 2, Fobes Trung Quốc công bố “TOP50 Doanh nghiệp công nghiệp phát triển bền vững năm 2022”, trong đó Công ty năng lượng xanh LONGi lọt vào danh sách nhờ các thành tích ổn định trong sản xuất xanh, phát triển bền vững và xây dựng ESG, trở thành hình mẫu ngành có giá trị phát triển bền vững cao trong các doanh nghiệp công nghiệp của Trung Quốc. 

Lần bình chọn này xoay quanh 5 khía cạnh lớn là “Hệ thống quản lý, đổi mới công nghệ, lợi ích toàn diện, phân bổ tài nguyên, mở rộng trình diễn” và đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể theo các khía cạnh, sau cùng Hội đồng bình chọn sẽ chọn ra các doanh nghiệp công nghiệp tiên phong về phát triển bền vững của năm. Việc bình chọn này nhằm mục đích tìm ra những doanh nghiệp sản xuất xanh có sức ảnh hưởng và thực lực vượt trội trong phạm vi cả nước, xây dựng hình mẫu mới của ngành, khám phá mô hình chuyển đổi xanh và ít cacbon mới, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất chế tạo đạt mục tiêu trong việc thực hiện trung hòa cacbon.

Fobes bày tỏ trong danh sách rằng, các doanh nghiệp lọt danh sách bình chọn mà tiêu biểu là Công ty năng lượng xanh LONGi đều chú trọng tiết kiệm năng lượng giảm phát thải, bảo vệ sự đa dạng của thiên nhiên, tích cực hưởng ứng mục tiêu cacbon kép của Trung Quốc, và không nên đánh giá thấp các đóng góp của họ trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh. Là Công ty khoa học công nghệ hàng đầu trên toàn cầu về năng lượng mặt trời, Công ty năng lượng xanh LONGi đã đưa ra phương án khử cacbon trong ngành mà trọng tâm là quang điện để hỗ trợ toàn diện việc chuyển đổi xanh cho các doanh nghiệp công nghiệp. Tháng 10 năm 2021, bể điện phân nước kiềm đầu tiên của công ty năng lượng hydro LONGi hạ dây chuyền sản xuất, đánh dấu việc Công ty ban đầu đã có đủ năng lực giao các đơn hàng hydro xanh, thực hiện thương mại hóa cùng với phát triển xanh. Ngoài ra, Công ty năng lượng xanh LONGi đã thực hiện dự án “Quang điện + Giao thông” tại nhiều nơi trên thế giới, giúp giải tỏa hiệu quả áp lực cho lưới điện thành phố, đồng thời hỗ trợ tích cực việc chuyển đổi năng lượng xanh, thúc đẩy thực hiện mục tiêu không cacbon.

Công ty năng lượng xanh LONGi cam kết trở thành người thúc đẩy, người thực hiện và người dẫn đầu về phát triển bền vững trong lĩnh vực năng lượng sạch trên toàn cầu, thúc đẩy thực hiện phương châm “Dùng năng lượng sạch sản xuất năng lượng sạch” trong ngành quang điện một cách sáng tạo, kiên trì đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn vì sự phát triển bền vững của toàn cầu bằng việc sản xuất có trách nhiệm. Trong tương lai, Công ty năng lượng xanh LONGi sẽ tập trung vào việc đổi mới khoa học công nghệ, kiên định đi trên con đường phát triển xanh, thúc đẩy phát triển chất lượng cao bằng thực tiễn ESG, tích lũy sức mạnh vững chắc vì sự quản trị khoa học và phát triển lâu dài của công ty. 

Over LONGi

LONGi (Shanghai Beurscode: 601012) verbindt zich ertoe het meest waardevolle zonne-energietechnologiebedrijf ter wereld uit te bouwen. Met als missie "Goed gebruik maken van de zon en een groene energiewereld creëren", vasthoudend aan het merkconcept van "Stabiel en Betrouwbaar, Leidend door Wetenschap en Technologie", concentrerend op Wetenschappelijke en Technologische Innovatie, het streven naar Wereldwijde Behoeften van de klanten, het opbouwen van verdeelde oplossingen voor monokristallijn siliciumwafeltjes, batterijcomponenten, de industrie en de handel en het huishoudengebruik, en het oplossen van groene energie, vijf bedrijfssegmenten van waterstof energie-apparatuur, het vormen de mogelijkheid van "Groene Elektriciteit" + "Groene Waterstof" regeling om de wereldwijde nul-koolstof ontwikkeling te ondersteunen. In 2020 had LONGi het voortouw genomen om zich aan te sluiten bij de internationale initiatieven van Klimaatgroep RE100, EP100 en EV100. Door het formuleren van de wetenschappelijke koolstofdoelstelling SBTi, zou het de duurzame ontwikkeling van ondernemingen blijven bevorderen, de energierevolutie helpen en bijdragen tot de opbouw van een "Groene Aarde". Voor meer informatie kunt u terecht op: www.LONGi.com.