Giải pháp hệ thống quang điện tốc độ cao

Bộ Giao thông vận tải ban hành Đưa ra ứng dụng và nghiên cứu các công nghệ quan trọng cho đường cao tốc thông minh dựa trên năng lượng xanh, thực thiện nghiên cứu các mô hình xây dựng năng lượng xanh trên đường cao tốc và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho công trình quang điện bên đường cao tốc, tìm hiểu thiết lập cơ chế quản lý toàn bộ vòng đời năng lượng xanh.