Giải pháp cho trạm sạc điện năng lượng mới

Giảm bớt áp lực giảm phát thải carbon trong các ngành điện, xây dựng, công nghiệp và giao thông vận tải. Tuân thủ chính sách, thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các phương tiện năng lượng mới và năng lượng tái tạo.