Thông tin cơ bản
Thông tin hệ thống nhà máy điện
Mô tả vấn đề
Danh mục tấm pin sự cố
Tải lên tệp đính kèm

Nội dung bạn tải lên là vấn đề cụ thể bạn gặp phải, ví dụ ảnh chụp nhãn tên và số seri tấm pin, ảnh chụp điểm sự cố tấm pin, báo cáo phân tích sự cố tấm pin hoặc các tệp đính kèm khác v.v…

Yêu cầu định dạng: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, png. Kích thước tệp tối đa là 15M.