Trạm điện thông minh sạc và lưu trữ quang điện

Kế hoạch

 • Tên dự án
  Đại học Giao thông Tây An xây dựng một không gian xe điện xanh mới với tích hợp bộ lưu trữ và sạc quang học
  Khu dự án
  Tây An-Thiểm Tây
 • Khả năng lưu trữ năng lượng
  ≈32kW·h
  Giảm lượng phát thải trong 25 năm
  ≈1480000kW·h
 • Giảm lượng phát thải trong 25 năm
  ≈1475tấn
Điểm nổi bật của công nghệ